Ключови резултати

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Разликата между група и екип;
 • Изграждане на екипни правила и ценности;
 • Познаване на етапите на изграждане на екипа и поведение на членовете в различните етапи;
 • Предизвикателства и трудности във всеки етап;
 • Ефективен модел на влияние в различните етапи от развитието на екипа;
 • Управление на екипа за успешно преминаване в друг етап на развитие;
 • Познаване и идентифициране на ролите в екипа;
 • Правилна преценка на поведението спрямо различните роли в екипа;
 • Изграждане на ролеви модел;
 • Създаване и развитие на успешен екип;
 • Поведение на мениджъра при разрастване и намаляване размера на екипа.

 

Какво отличава ефективните екипи

Ключови поведения на членовете на екипа, които влияят на ефективността:

 • Другият е по-важен от мен;
 • Анализ на собственото поведение и фокус навътре;
 • Лична и групова организираност;
 • Постоянен стремеж към личностно и професионално развитие;
 • Желание за излизане от зоната на комфорт.

Бизнес приложение

Това обучение ще Ви помогне за:

 • Оптимизация на екипното представяне;
 • Ефективно управление на екипните резултати;
 • Осъзнаване на ефекта и взаимовръзката между различните членове на екипа;
 • Правилно разпределение на отговорностите спрямо ролите в екипа;
 • Създаване на стандарти за екипно и индивидуално представяне;
 • Изграждане на предпоставки за по-голяма отдаденост и отговорност на хората в екипа;
 • Подобряване на междуличностните различия и конфликти в екипа;
 • Осъзнаване на разликата между дейност и резултат и между активност и реална продуктивност.

Ключови термини

 • Екипна ефективност;
 • Стадии на развитие на екипа;
 • Екипни роли;
 • Групова динамика;
 • Взаимозависимост;
 • Консенсус;
 • Групова и индивидуална отговорност;
 • Екипни ценности.

За кого е предназначена програмата

Обучението е подходящо за мениджъри на търговски екипи от ниско и средно йерархично ниво:

 • Екипни лидери;
 • Супервайзори на екипи;
 • Регионални търговски мениджъри;
 • Новоназначени мениджъри;
 • Специалисти, на които предстои да поемат мениджърска роля.

Факти

Формат
Интерактивно обучение с практически казуси, екипни и индивидуални работни сесии, задачи за самостоятелна работа и материали за задържане на наученото.

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност
до 2 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands