Подгответе служителите си за предизвикателствата в работата по проекти.

 

Компания току-що е приключила голям проект и след оценката му се оказва, че той не е донесъл първоначално очакваната бизнес стойност. Надхвърлени са бюджета и срока за изпълнение и изглежда, че както спонсорите на проекта, така и крайните потребители, не са много доволни от резултата. Участниците се връщат назад във времето, за да се опитат да идентифицират предизвикателствата и да осигурят по-добър резултат на проекта.

“Казват, че човек се учи от грешките си. Това е вярно само ако разбира какво се е случило.”

Участниците диагностицират признаците и симптомите на потенциални проблеми, на които трябва да дадат най-добро решение в условия на ограничени ресурси. Сюжетът следва типично имплементиране на нова ERP система, като предизвикателствата са универсални и лесно разпознаваеми. Например:

 • Основните заинтересовани лица не са ангажирани. Ще привлечете тяхното внимание или ще се
  доверите на вашата преценка?
 • Възникват нови идеи. Ревизирате обхвата на проекта или се придържате към плана?
 • Проектният екип е претоварен. Предприемате бързи действия или правите методични промени?
 • Това, което реално се случва по проекта, не съответства на бюджета и срока. Коригирате цифрите или коригирате амбициите?

Участниците скоро осъзнават, че не може непрекъснато да се угажда на всеки. Изкуството в проектната работа е да се балансират нуждите на основните заинтересовани лица: спонсори и мениджмънт; екипа, който реализира проекта; крайните потребители в организацията. Единствено по този начин може да се създаде максимална стойност за бизнеса.

Ключови резултати

Celemi Cayenne™ е ценна подготовка за предизвикателствата, свързани с работата по проекти. Участниците излизат от обучението с:

 • умения да балансират нуждите на различните групи заинтересовани лица;
 • умения да определят и използват ключови измерители на представянето;
 • повишена способност да идентифицират признаците и симптомите на потенциални клопки в проектите;
 • по-добро разбиране и готовност за работа по текущи проекти.

За кого е предназначена програмата

Celemi Cayenne™ е подходяща за всякакъв тип компании и проекти. Сюжетът е изграден върху внедряването на IT система, но е подходящ за всеки проект с подобни размери. Cayenne е полезна за всеки, който е въвлечен или има отношение към даден проект, а не само за мениджъра на проекта. 

Бизнес приложение

 • преди стартиране на нов проект – за предварителна подготовка на хората, включени в проекта и изграждане на споделена визия;
 • за привеждане на текущ проект в съответствие със заложения план чрез преразпределение на ресурси и възстановяване на комуникацията;
 • за създаване на добри предпоставки за успех на съвместни проекти между доставчиците и техните клиенти;
 • за изграждане на общ език и разбирателство между експертите и останалите служители;
 • за надграждане на стандартни курсове по управление на проекти фокусирани върху административните или оперативните аспекти в работата.

Какво казват клиентите

“Много добра гледна точка върху управлението на проекти. Много по-полезно от слушането и четенето на слайдове. Специално я препоръчвам за истински проектни екипи.”

– Мениджър „Проекти”, Глобална фармацевтична
компания, Швеция

“Отлично! Особено много ми допаднаха дискусиите и анализите след всяка фаза. Това ми даде възможност да свържа проблемите, разгледани в симулацията, с реалността в моята компания.”

– Регионален мениджър, Автомобилен
производител, САЩ

“За първи път участвам в нещо подобно. Намирам го за стимулиращо преживяване, което провокира мисълта. Особено ми хареса шокиращият ефект от нашите решения и това колко важна е екипната работа и комуникацията.”

– Екипен лидер, Държавна служба,
Великобритания

Факти

Учебни материали
Настолна бизнес симулация.

Брой участници
3-4 участници в екип, 12-30 участници общо. Възможност за паралелно протичане на няколко семинара.

Участници
Всички членове на проектен екип; проектни мениджъри; бизнес ръководители; консултанти; експерти и крайни потребители.

Продължителност
6-8 часа

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Celemi

Езици
Български, Английски

Полезни материали

Брошура "Celemi Cayenne™" (Български) разгледайте
Успешна история: "Уеднаквяване на гледната точка на банковия мениджмънт" - Водеща банка (Български) разгледайте
Brochure "Celemi Cayenne™" (English) разгледайте

Видео