Уиндджамър™

Успехът в един силно конкурентен пазар 
изисква оползотворяване на всяка възможност.

Бизнес предизвикателството

Всеки бизнес се бори с променливи пазарни условия, предизвикателства в управлението на ресурсите и определянето на действия, водещи до най-висока възвращаемост. Влиянието на всеки от тези фактори, обаче, варира много. Тогава как да постигнем отличимост? Отговорът се крие във Вашата способност да оползотворявате и да печелите от всяка появила се възможност, а не само от тези, които са лесна плячка — това прави една компания пазарен лидер. Програмата “Windjammer” ще Ви предизвика да постигнете точно това. Научете как чрез ефективно използване на хората в екипа и създаване на ясен и гъвкав план за действие може да реализирате по-висока ефективност и печалба, без значение накъде духа вятърът.

Ключови резултати

 Вие ще се научите как:

  • да разширите фокуса към печалба на всички етапи: планиране, целеполагане, изграждане на екип и изпълнение;
  • да настроите екипните тактики и ресурси, така че успешно да улавяте нови възможности;
  • да приоритизирате бързо, така че да сте готови за пазарните пикове;
  • да прилагате стратегии, позволяващи адаптиране към променливи пазарни условия и преодоляване на препятствията в движение.

Преживяването за участниците

Станете част от предизвикателният свят на “Windjammer”, където Вие и Вашият екип от производители на висококачествени продукти за яхтената индустрия се конкурирате за печалби в динамичен пазар. Търсенето на Вашите продукти е високо, но пазарната нестабилност ще засегне, рано или късно, печалбите Ви. В това изключително въвличащо и динамично преживяване Вие трябва да се сдобиете със суровини от другите екипи и своевременно да произведете и продадете желаните от пазара специализирани продукти в пика на тяхното търсене. Ала маржът на печалбата не е оптималната мярка за успех в този морски свят – истинската победа е да постигнете производителност отвъд средните стандарти. За да се възползвате от всяка откриваща се възможност, Вашите умения за водене на преговори, създаване на взаимоотношения и работа в екип ще бъдат подложени на тест. Ще можете ли да поддържате курс към успеха и да уловите попътния вятър?

Факти

Продължителност
4-8 часа

Брой участници
От минимум 10 до максимум 25 участници
Екипи - от 2 до 6 участници

Програмата е подходяща за:
Функционални и матрични екипи на всички нива
Идеална за провеждане по време на конференции и обучения

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Eagle's Flight

Полезни материали

Брошура "Уиндджамър™" (Български) разгледайте
Brochure "Windjammer™" (English) разгледайте