Целеви групи

Експерти и Таланти

Експертите обикновено са най-голямата част от екипа на една компания. Те отговарят за еднородни процеси и дейности или пък са строго специализирани в дадена сфера. В зависимост от своите отговорности, на някои експерти им се налага да комуникират с клиенти и партньори, да презентират пред екипа, да управляват добре своето време, да работят ефективно за постигане на екипните цели, да участват в проекти  и т.н. Това налага развитието на техните т.нар. soft skills или междуличностни и социални умения, а в някои случаи и обогатяване на тяхното разбиране за бизнес операциите и процесите.

Често компаниите идентифицират и Таланти - група от експерти, за които е характерно, че имат компетентностите, мотивацията и потенциала за развитие, от които фирмата се нуждае за изпълнение на бизнес стратегията си. Част от тях имат готовност веднага да поемат по-големи (мениджърски) отговорности, а други имат нужда от специален план за развитие на компетенциите, които ще са им полезни в бъдеще.

In Your Hands разполага с опита и инструментите, с които да подпомогне развитието на вашите експерти и таланти, така че да отговорят на високите очаквания на бизнеса Ви. Изберете по-долу бутона с конкретната област на развитие, в която желаете да инвестирате и вижте препоръчаните решения.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ нa компании, приложили нашите решения за справяне с различни работни предизвикателства на своите експерти и таланти.

Бизнес проблематика

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГЛАСАТА ЗА РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ И ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА? (ЧАСТ 1)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГЛАСАТА ЗА РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ И ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА? (ЧАСТ 1)

Настройването на нашия мозък да мисли в продуктивна за нас посока, е първата стъпка към постигането на истински успех както в кариерата, така и в личния живот.

прочетете

Служителите в магазините не се усмихват – народопсихология или грешен подход?

Служителите в магазините не се усмихват – народопсихология или грешен подход?

„Защо не се усмихват? Защо не поздравяват? Защо обсъждат клиенти? Защо изглежда, че си вършат работят без желание? … Това са толкова логични неща! Може би е нещо свързано с народопсихологията!“ Клиентите ни се обръщат към нас с подобни коментари, когато става дума за подобряване на обслужването в магазина.

прочетете

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

Бизнесът се променя и то с много динамични темпове, а това носи със себе си нови предизвикателства пред компаниите. Запознайте се с най-актуалните HR тенденции, които да очакваме през 2019 година.

прочетете