Каньонът на гърмящите змии™

Развийте ефективни партньорства 
и спрете конкуренцията в зародиш.

Бизнес предизвикателството

Всичко започва с нужда! Но знаем ли всъщност каква е тя? Всички наши усилия могат да се окажат напразни, ако не сме установили истинската нужда на клиента още от самото начало. След като вече е установена, трябва да открием кой е най-добрият начин да задоволим тази нужда и да постигнем печалба. Разбира се, междувременно трябва да се борим с променливи пазарни тенденции, конкуренция и ограничени крайни срокове. Какво ще кажете, нужна ли Ви е малко помощ в тази ситуация? „Каньонът на Гърмящите Змии” пресъздава този пазарен сценарий чрез силно ангажиращо и запомнящо се преживяване. Върнете се назад във времето в Дивия запад и открийте как да се възползвате от ефективните партньорства, за да удовлетворите нуждите на клиентите и да създадете значително конкурентно предимство.

Ключови резултати

Вие ще се научите как:

  • да дефинирате, разбирате и обслужвате реалните нужди на клиента;
  • да установявате двупосочна, бърза и ясна комуникация;
  • да се възползване от целия потенциал на всяка възможност;
  • да въвеждате ефективни процеси, които ускоряват работната дейност;
  • да изграждате здрави взаимноизгодни взаимоотношения – както вътре, така и извън организацията.

Преживяването за участниците

Дивият Запад на 19-ти век е бил място на бързо разрастване и неизчерпаеми възможности. Когато Югоизточна железопътна компания предлага да свърже малкото градче, наречено Каньонът на Гърмящите Змии, с останалия свят, всички негови жители (първоначалните заселници и новодошлите търговци) усещат огромния потенциал за развитие на бизнес. Но сроковете са кратки. Само за четири седмици всички необходими материали за изграждането на железопътното трасе и работническия лагер трябва да бъдат налични. Скоро, в условията на този „луд” и динамичен пазар ще разберете колко силни могат бъдат стратегическите партньорства, ако успеете да ги създадете на фона на ожесточена конкуренция и оскъдни ресурси! За да постигнете това, ще е необходимо да използвате целия потенциал на уменията Ви за комуникация и преговори. Въпросът е каква ще бъде Вашата печалба, когато бурята отмине.

Факти

Продължителност
4-8 часа

Брой участници
От минимум 10 до максимум 200 участници
Екипи - от 4-5 участници

Програмата е подходяща за:
Функционални и матрични екипи на всички нива
Идеална за провеждане по време на конференции и обучения

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Eagle's Flight

Полезни материали

Брошура "Каньонът на гърмящите змии™" (Български) разгледайте
Brochure "Rattlesnake Canyon™" (English) разгледайте