Коучингът е корпоративен инструмент за креативно генериране на решения, намиране на отговори, структуриране на процеси, целеполагане и фокусиране към изпълнение на цели и постигане на резултати.

Коучинг методологията разполага с ресурса да работи с ограничаващи вярвания и неконструктивни поведения като клиентът има възможност да работи с максималния капацитет на мозъка си, използвайки логика и интуиция.

 

In Your Hands официално представлява в България Power Coaching® with Mind-Kinetics® (PCMK™).

Защо да ползвате бизнес коуч:

 • Постигане на баланс между съзнато и неосъзнато (желания, страхове, емоции);
 • Развиване на умения за по-бързо решаване на проблеми;
 • По-осъзнато интегриране на знания и предишен опит;
 • Постигане на вътрешен баланс и увереност с ръководната функция;
 • Придобиване на знания и умения как формално или неформално да мотивирате и вдъхновявате себе си и колегите си с цел по-силна привързаност към организацията и ангажираност с личните и екипните таргети.

Пълният цикъл на Коучинг процеса изглежда така:

С подкрепата на коуча процесът протича леко и планирано – стъпка по стъпка и в равностойни партньорски отношения, изградени на основата на доверие и откритост. 

Коучингът изисква постоянство, отдаденост, планирана работа и кураж да сложите "под лупа" собствените си поведения и вярвания.

КОУЧИНГ СРЕЩИТЕ имат ключови елементи, които са в основата на успеха и резултатите, които методологията дава. Всяка среща е с продължителност от 60 мин. до 90 мин. и има сходна на следната структура:

Ефективността на коучинга се основава на три основни правила:

 1. Процесът трябва да е желан от клиента (служителя).
 2. Клиентът да е готов да посрещне промяната.
 3. Отговорността за постигането на резултати не е на коуча – тя е споделена между коуча и клиента (служителя).

Индивидуалният коучинг се използва за работа със служители и екипи от всички нива в организацията – от експертни до управленски позиции.

Някои от ситуациите, в които коучинг подходът е ефективно приложим:

 • Развитие на лидерски умения;
 • Стратегическо планиране и целеполагане;
 • Адаптиране към нова позиция/задължения;
 • Управление на промяна;
 • Изграждане и промяна на екип;
 • Справяне с трудни междуличностни взаимоотношения;
 • Развитие на емоционална интелигентност;
 • Справяне със стреса на работното място;
 • Постигане на баланс работа – личен живот;
 • Преминаване през процес на промяна и търсене на ефективен инструмент за анализ, план и развитие;
 • Желание за създаване на позитивна среда в компанията;
 • Намиране на начини за преодоляване на личните предизвикателства и постигане на целите в професионалната сфера;
 • Желание за осъществяване на трайна промяна в организациите; 
 • Желание за стартиране на нов бизнес;
 • Желание за поемане лидерска роля в организацията;
 • Изправяне пред комуникационни казуси и проблеми, предизвикателства с взаимоотношенията, липса на мотивация у служителите или липса на резултати;
 • Интерес да се подкрепят служителите или колегите да повишат креативността, иновативното мислене и интуицията си;
 • Изправяне пред промяна и нужда да се вземат ефективни решения за комплексни ситуации;
 • Желание да се преодолеят самоналожени ограничения в професионалната сфера;
 • Желание за вдъхновяване на екипа, за спечелване на уважение и респект вътре и извън организацията;
 • Желание за придобиване на умения за даване на позитивна обратна връзка;
 • Намиране на баланс между професионален и личен живот;
 • Желание за придобиване на умения за използване на пълния потенциал на мозъка;
 • Желание да се повишат ефективността и нивото на печалба;
 • Нужда от вземане на важни управленски решения;
 • Намиране на начин да се намалят конфликтите;
 • Желание компанията да излезе на челни позиции;
 • Желание за повече увереност и харизма.

 

Д-р Жеко Найчов обяснява през научна перспектива действието, механизмите и подхода на Power Coaching® with Mind-Kinetics®. Във видеото тук ще разберете повече за процесите, по които работят и постигат резултат нашите коучинг програми.

Преживейте коучинг процеса лично! Открийте, разберете и променете! Свържете се с нас за БЕЗПЛАТНА коучинг сесия. Заявете сесия на: coaching@inyourhands.bg.

 

Полезни материали

Успешна история: "Управление на промяната чрез изграждане на коучинг култура" (Български) разгледайте
Успешна история: "Създаване на основа за устойчиво развитие чрез мениджърски коучинг" (Български) разгледайте

Видео