„Бъдете сигурни, че ключовите хора разбират как и защо техните решения 
влияят върху цялата организация.“

 

Шест капиталоемки компании се конкурират за клиенти на силно конкурентен и бързо променящ се пазар. Участниците влизат в ролята на мениджърския екип — съставен от финанси, производство, маркетинг и бизнес развитие. Тяхното предизвикателство е да направят правилната инвестиция в правилния момент и да постигнат изискваната възвръщаемост.

 Екипите управляват стратегическите, оперативните и финансовите променливи, за да оптимизират разходите и да навлязат на нови пазари.

 Необходимо е да се вземат трудни инвестиционни решения:

 • Да инвестираме сега … или по-късно?
 • Да преследваме всички пазари... или само някои?
 • Да бъдем първи... или да бъдем последователи?
 • Да изградим ефективни поточни линии... или гъвкава организация на производството?
 • Да вземем заем... или да отделим собствени средства?
 • Да се придържаме към доказали се практики... или да преследваме най-новите тенденции?

Екипите се научават да използват по-ефективно финансовите отчети и коефициенти като инструменти за планиране, за да повлияят положително върху продуктивността и рентабилността за период от 10 години. Работейки заедно, увеличават своето познание за сложните междуфункционални финансови взаимоотношения.

По рамките на симулацията, участниците разбират какво е необходимо, за да работят за постигането на обща цел, както и как да използват своите нови умения и идеи в реалността.

Ключови резултати

 • Подобрена продуктивност чрез по-добра екипна работа, комуникация и координация;
 • Обединение около голямата картина и по- задълбочено разбиране на стратегическите и тактическите инициативи;
 • Подобрено умение за оптимално разпределение на ограничени ресурси;
 • Увеличена чувствителност към нуждите на вътрешни и външни клиенти;
 • Подобрена бизнес и финансова грамотност;
 • По-задълбочено разбиране за цялостния ефект от финансовите решения.

За кого е предназначена програмата

 • Всички служители с финансови отговорности в добивни, производствени или други капиталоемки компании могат да разберат взаимовръзките между отделните функции и да изградят общ език и разбиране на показателите на представянето;
 • Търговски, обслужващи и консултантски компании изграждат по-добро разбиране за бизнеса на техните клиенти;
 •  Компании, занимаващи се с внедряването на IT решения, могат да използват CELEMI Decision Base, за да идентифицират важните за клиентите им теми;
 • Бизнес училища, корпоративни университети и школи могат да използват CELEMI Deci­sion Base, като приложна част от техните мениджърски програми относно стратегия, бизнес икономика и финансови компетенции.

Ключови концепции

 • Пазарен дял;
 • Рентабилност;
 • Възвръщаемост на ангажирания капитал (ROCE);
 • Парични потоци;
 • Цена на капитала;
 • Възвръщаемост на инвестициите в пазари, продукти и продукция;
 • EVA™ (economic value added) по избор;
 • CVA™ (cash flow value added) по избор;
 • NPV (net present value) по избор;
 • ABC (activity-based costing) по избор.

Какво казват клиентите

 “Програмата е ефективна, защото хората от производство, продажби и маркетинг станаха чувствителни към своите нужди едни от други и разбраха как функционират отделите им.“

 — Мениджър, 3М

 “Oткрихме, че за нас Celemi Decision Base е наистина ценна програма. Заставайки на мястото на висшия мениджмънт, търговците ни разбраха същността на работата на нашите клиенти и подобриха своите умения да говорят на езика на клиента. Препоръчваме на всеки, който продава Oracle, да вземе участие в това обучение. Беше изключително.“

 — Мениджър продажби, Oracle

 “Сега разбирам влиянието, което оказвам върху финансовите резултати, и се надявам да успея да подобря нещата… Надявам се, че всеки е стигнал до тези изводи. Това е добра програма за всеки, който иска да разбере по-добре финансовата терминология и взаимовръзките в бизнеса.“

 — Участник, Hewlett Pachard

Факти

Учебни материали
Настолна бизнес симулация

Брой участници
Шест конкуриращи се екипа, 12 участници общо. Възможност за паралелно протичане на няколко семинара.

Участници
Мениджъри и служители на позиции, изкисващи вземането на решения.

Продължителност
2-2,5 дни, симулиращи 10 години оперативна дейност.

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Celemi

Езици
Български, Английски

Полезни материали

Брошура "Celemi Decision Base™" (Български) разгледайте
Успешна история: "Подобряване на бизнес резултатите в труден за компанията период" в Телекомуникационна компания (Български) разгледайте
Brochure "Decision Base™" (English) разгледайте

Видео