“Способността да ангажираме служителите си с организационните промени бързо се превърна в основния бизнес фактор за успех. Мениджърите в компанията трябва ясно да разбират кои са ключовите елементи, за да могат да предприемат адекватни действия и да управляват ефективно промяната.”

 

 За да останат начело в динамичната бизнес среда, организациите имат нужда постоянно да преоткриват себе си и ключовите си инструменти и процеси. Това, което носи все по-голямо конкурентно предимство, са не толкова конкретните умения на служителите, колкото тяхната гъвкавост и склонността им към бързо адаптиране.

 Какво тогава е нужно, за да постигнем по- голяма „готовност за приемане на промяната“ в организацията? Както и в много други области, успехът води до успех. Професионално реализираните проекти за промяна водят до увереност, а лошият опит подхранва страховете и увеличава съпротивите.

 Да си сложим очилата на промяната!

Организациите могат да научат много, ако анализират начина, по който се отнасят към промяната и я реализират на практика. Кога си слагате „очилата на промяната“ във Вашата организация? В много компании няма ясни насоки кога дадена инициатива се определя като „промяна“ или каква специфична подготовка се изисква от организацията.

Celemi Exploring Change е инструмент за насърчаване на структуриран диалог, който се фокусира върху четири фактора за успех, улесняващи процеса на промяна във Вашата организация. Всеки един от тях касае човешката страна на промяната, давайки ценни идеи на мениджърите как да помогнат на хората в екипите си да се справят с нея. Защото единственото постоянно нещо е промяната...

 Обърнете внимание на човешката страна на промяната!

Ключови резултати

Организации, дирекции или екипи, които искат да увеличат бизнес стойността, която промените носят, могат да използват този инструмент, за да изградят споделена визия относно това какво ще накара хората в организацията да застанат зад инициативата. Семинарът е подходяща платформа за:

  • споделяне на опит от работа по проекти за промяна;
  • прилагане на теоретични модели за организационна промяна;
  • задълбочаване знанията на участниците за „човешката страна“ на промяната.

Ключови концепции

  • Организационна съпротива към промяната;
  • Комуникиране на голямата картина;
  • Емоционални реакции спрямо промяната;
  • Създаване на споделена отговорност;
  • Мотивиране на служителите чрез вътрешни инструменти (структури и процеси).

Семинарът се основава на бизнес казус, който се разглежда от перспективата на четирима различни служители. Програмата дава възможност да се добавят сесии с различен фокус и да се надгражда с допълнителни теми, като така се адаптира максимално към специфичния контекст на организацията.

За кого е предназначена програмата

CELEMI Exploring Change насърчава диалога сред мениджърите относно функционалните и йерархичните предизвикателства, свързани с промените в организацията. Семинарът е създаден за мениджъри, които са пряко ангажирани с промените – управляват засегнати от промените хора или цялостни проекти/инициативи. Програмата е подходяща за прилагане и в програми за развитие на таланти. 

Какво казват клиентите

 “Включихме семинара като част от двудневна мениджърска среща, на която планирахме реорганизацията на нашата дистрибуционна мрежа в Европа. Сесията ни помогна да вземем под внимание цялата комплексност на промяната и да се фокусираме върху действията, които да предприемем, за да ангажираме всички служители с нея.“

Kerstin Lindell, Президент и Главен изпълнителен директор, Bona AB

 “Наясно сме, че нашите IT решения налагат промяна на процесите при клиентите ни и затова им помагаме да се подготвят и да комуникират тези промени. Този семинар се оказа изключителен инструмент за насърчаване споделянето на опит между нашите консултанти, както и за генериране на идеи за нови услуги, които можем да предложим.“

Регионален мениджър, IT консултантска компания

Факти

Учебни материали 
Настолен дискусионен борд и тематични комплекти от карти с казуси. 

Брой участници 
8-16 участници в една сесия, разделени в екипи от 2-4 човека. 

Участници 
Мениджъри на хора и екипи, мениджъри на проекти, таланти. 

Продължителност: 4-7 часа 

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Celemi 

Езици 
Български, Английски

 

Полезни материали

Брошура "Celemi Exploring Change™" (Български) разгледайте
Brochure "Celemi Exploring Change™" (English) разгледайте