Индустрии

Фармация

Сходните характеристики на продуктите, стриктните етични стандарти и краткосрочния ефект на маркетинг инициативите обуславят все по-голямата тежест на личния контакт с лекарите и стойността, която носят визитите. От друга страна, фактът, че се усеща недостиг на таланти, означава, че конкуренцията преминава границите на пазарните дялове и се разпростира към трудовия пазар. На изпитание са поставени процесите по планиране, подбор, развитие, ангажиране и задържане на талантите – процеси, чието качество зависи от всеки мениджър в организацията, а не единствено от отдел „Човешки ресурси“. Необходимостта от усъвършенстване на търговските умения и адаптиране към новите тенденции на пазара също не трябва да се подценява.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения.

Освен с тях, можем да Ви бъдем полезни и с много други тематики, които ще откриете структурирани според желаните от Вас ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители. Всяко решение ще бъде персонализирано за Вашите специфични нужди след запознаване с работния Ви процес и организационна култура.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ на фармацевтични компании, приложили нашите решения за справяне с различни работни предизвикателства.

Фармация

Интерактивна бизнес симулация, която помага на участниците да разберат процеса за създаването на стойност в организацията и тяхната роля и принос към резултатите. Те ще изпробват обучителен процес, в който стратегическите бизнес концепции и ключовите финансови показатели стават лесни за разбиране чрез поставяне на теорията в практика.

повече

Бизнес проблематика

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 2)

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 2)

„Добре – ще си кажете – имаме програми за развитие, както за новопостъпили, така и за дългогодишни служители. Как да ги развиваме правилно?“

прочетете

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 1)

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 1)

В последните дни на старата година, голяма част от нас започват да си правят равносметка за изминалите месеци, предизвикателствата и казусите, с които се сблъскахме, и целите, които да си поставим за предстоящата 2022 г.

прочетете

ОСНОВНИ УМЕНИЯ В ПРЕГОВОРИТЕ? BATNA, WATNA, ZOPA?... OПA! (ЧАСТ 2)

ОСНОВНИ УМЕНИЯ В ПРЕГОВОРИТЕ? BATNA, WATNA, ZOPA?... OПA! (ЧАСТ 2)

Планували сте от преди месец среща с вицепрезидента на Ваш потенциален А+ клиент. А колко усилия Ви отне това. Леле! Само който не е опитвал да влезе при вицепрезидент от този калибър, не би Ви разбрал. И ето го шанса...

прочетете