Индустрии

Фармация

Сходните характеристики на продуктите, стриктните етични стандарти и краткосрочния ефект на маркетинг инициативите обуславят все по-голямата тежест на личния контакт с лекарите и стойността, която носят визитите. От друга страна, фактът, че се усеща недостиг на таланти, означава, че конкуренцията преминава границите на пазарните дялове и се разпростира към трудовия пазар. На изпитание са поставени процесите по планиране, подбор, развитие, ангажиране и задържане на талантите – процеси, чието качество зависи от всеки мениджър в организацията, а не единствено от отдел „Човешки ресурси“. Необходимостта от усъвършенстване на търговските умения и адаптиране към новите тенденции на пазара също не трябва да се подценява.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения.

Освен с тях, можем да Ви бъдем полезни и с много други тематики, които ще откриете структурирани според желаните от Вас ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители. Всяко решение ще бъде персонализирано за Вашите специфични нужди след запознаване с работния Ви процес и организационна култура.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ на фармацевтични компании, приложили нашите решения за справяне с различни работни предизвикателства.

Фармация

Интерактивна бизнес симулация, която помага на участниците да разберат процеса за създаването на стойност в организацията и тяхната роля и принос към резултатите. Те ще изпробват обучителен процес, в който стратегическите бизнес концепции и ключовите финансови показатели стават лесни за разбиране чрез поставяне на теорията в практика.

повече

Бизнес проблематика

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Повече от всякога хората имат нужда да вярват, че са част от организация, която мисли за здравето и благополучието на служителите си не само на хартия, а преди всичко на практика.

прочетете

ДАВАНЕ НА ПОХВАЛИ

ДАВАНЕ НА ПОХВАЛИ

Даването и получаването на обратна връзка е част от живота ни, особено в работен контекст, когато се изисква да се постигат резултати. От стоя страна похвалите са важни за мотивацията и ангажираността на служителите.

прочетете

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

Бизнесът се променя и то с много динамични темпове, а това носи със себе си нови предизвикателства пред компаниите. Запознайте се с най-актуалните HR тенденции, които да очакваме през 2019 година.

прочетете