В съвременния бизнес свят общуването по телефон и e-mail вземат превес над личния контакт с клиентите ни. И макар на пръв поглед да няма нищо сложно в това да се води разговор по телефона или да се напише писмо, често се оказва предизвикателство да проведем ефективен разговор когато трябва да продадем идея/продукт.

 

Обучението Продажби по телефона се фокусира върху основни принципи за повишаване на ефективността в телефонната и писмената комуникация. Темата представя в детайли професионалния подход към продажбен процес по телефон, ефикасно провеждане на разговор,  справяне с клиентски оплаквания и ефективна комуникация.

Бизнес приложение

Постигане на по-високи продажби от служителите ангажирани с продажби по телефон, при реализиране на изходящи кампании и отговаряне на входящи запитвания. Участниците ще усъвършенстват знанията и уменията си в следните области:

 • Предразполагане, предизвикване и запазване на интереса на клиента в телефонен разговор;
 • Използване на ефективни изразни средства в телефонната комуникация;
 • Убедително поднасяне на послание по телефон;
 • Изграждане на отличаващ стил в комуникацията – изразителна и харизматична комуникация;
 • Стъпки на продажба по телефон и важни елементи на процеса;
 • Справяне с възраженията на клиентите;
 • Контрол върху личното преживяване в стресиращи ситуации.

Ключови термини в програмата

 • Клиентски очаквания;
 • Фуния на продажбите;
 • Търговска математика;
 • Техники за задържане на вниманието
 • Активно и пасивно слушане;
 • Паразитни думи;
 • Професионален жаргон;
 • "Мощни" въпроси;
 • Персонализиране на стила и подхода:
 • Сигнали за затваряне на сделката по телефона;
 • Личен план за действие;

За кого е предназначена програмата

 • Служители с търговски функции, използващи и телефона като канал за продажба
 • Специалисти по продажби по телефона
 • Кол център специалисти

Факти

Формат

 • Комбинация между интерактивен търговски тренинг и работилница;
 • Ученето става в резултат от личния опит на участниците, „тук и сега“;

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения;

Участници
Между 10 и 15 участници в сесия

Продължителност
1 или 2 дни (в зависимост от целите и опита на участниците)

Водещ

Сертифициран консултант от In Your Hands.

Какво казват клиентите

"През цялото време атмосферата беше динамична. Без скучна, суха материя. Много добър подход.”

Кол център сътрудник, Водеща банка в България

 

“Обучението ми беше от голяма полза. Още веднага след първата сесия започнах да използвам части от наученото и имаше ефект.”

Търговски сътрудник,  Кол център