Целеви групи

Търговци

Търговската функция става все по-комплексна, защото тя изисква съчетание на редица умения - презентационни, водене на преговори, разработване на нови пазари, обслужване на клиенти. Да не забравяме и необходимостта от основни финансови познания, знание за бизнеса на нашия клиент и умението да общуваме с различни типове хора и да изграждаме дългосрочни бизнес взаимоотношения и лоялност. Списъкът не спира до тук. Но, ако търговската сила, с която разполагаме, ни представлява ежедневно пред нашите клиенти, и същевременно показва нашите конкурентни предимства пред тях, то необходимостта от тяхното обучение и развитие нараства.

Основният белег, по който се различават търговците и, който може да ни служи за отправна точка при планиране на тяхното развитие, е това на кого продават приоритетно. Продажбите към бизнес клиенти (B2B) или към крайни клиенти (В2С) изискват приоритизиране на определени умения. Мениджърите на търговските екипи също имат нужда от специфичен набор от умения, за да гарантират висока продуктивност на своите екипи.

Освен върху уменията, ние работим и върху нагласите, които правят търговците и техните мениджъри продуктивни, както и върху разбирането им за голямата картинка на бизнеса, което им е нужно, за да са ефективни в работата си. Умението ни да вдъхновяваме търговските екипи, също е важен елемент в подобряването на резултатите, които очквате от тях.

Изберете по-долу бутона с конкретната област на развитие, която считате, че би била полезна за Вашите търговци и техните мениджъри и вижте препоръчаните решения.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ нa компании, приложили нашите решения за справяне с различни работни предизвикателства на своите търговци и търговски мениджъри.

Бизнес проблематика

ОБУЧЕНИЕТО В ХИБРИДНА СРЕДА: КАК ОНЛАЙН БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ СПОМАГАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?

ОБУЧЕНИЕТО В ХИБРИДНА СРЕДА: КАК ОНЛАЙН БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ СПОМАГАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?

В днешната динамична бизнес среда и хибридните условия на работа, необходимостта от разработване на ефективни програми за развитие на служителите, изисква комбинация от различни подходи и инструменти за обучение.

прочетете

ОСНОВНИ УМЕНИЯ В ПРЕГОВОРИТЕ? BATNA, WATNA, ZOPA?... OПA! (ЧАСТ 2)

ОСНОВНИ УМЕНИЯ В ПРЕГОВОРИТЕ? BATNA, WATNA, ZOPA?... OПA! (ЧАСТ 2)

Планували сте от преди месец среща с вицепрезидента на Ваш потенциален А+ клиент. А колко усилия Ви отне това. Леле! Само който не е опитвал да влезе при вицепрезидент от този калибър, не би Ви разбрал. И ето го шанса...

прочетете

Основни умения в преговорите? Това пък защо? (ЧАСТ 1)

Основни умения в преговорите? Това пък защо? (ЧАСТ 1)

Представете си как се събуждате в една слънчева, топла утрин, отваряте прозореца, вдишвате дълбоко свеж въздух и си мислите, че днес ще бъде ден без преговори, но дали е така?

прочетете