Един от най-важните фактори е осъзнаването на значимостта на ролята на мениджъра и ефекта, който може да има върху търговците.

 

Ключови резултати

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Използване на индивидуалните качества на търговците в постигането на целите на екипа;
 • Изграждане на респект и влияние;
 • Използване принципите на различните мениджърски стилове;
 • Изясняване ролята и отговорностите си като мениджър/супервайзор на екип от търговци.

 

Като краен резултат от програмата компанията постига:

 • Управление на представянето на екипа;
 • Създаване на работещи модели за постигане на резултати, представяне и ангажиране на екипа с целите;
 • Използване максимално успешно на комуникационните канали в организацията;
 • Разрешаване на конфликти в екипа.

Бизнес приложение

 • Повишаване на умението да управлявате ефективността на търговския екип;
 • Подобряване на процеса на годишно, тримесечно или месечно планиране и управлението на резултатите;
 • Осъзнаване на ефекта, който имат работата в екип и планирането върху крайните резултати;
 • Създаване на стандарти за екипно и индивидуално представяне;
 • Ефективно управление на ресурсите с цел постигане на изключителни резултати.

За кого е предназначена програмата

 • Екипни лидери
 • Супервайзори
 • Мениджъри на средно ниво
 • Мениджъри на висше ниво

Ключови термини в програмата

 • Целеполагане
 • Ориентация към резултата
 • Планиране и вземане на решения
 • Управляване на дисциплината
 • Справяне с конфликти
 • Екипна динамика
 • Комуникационни и поведенчески модели
 • Работа и развиване на правилните хора
 • Мотивация и насърчаване на самомотивацията
 • Мениджърски стилове, насочени към работа с търговци

Факти

Формат
Групов тренинг с практически казуси, ролеви игри, екипни и индивидуални работни сесии.

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност
2 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands