Индустрии

Услуги

Бързото развитие в последните години в сферата на услугите доведоха до необходимостта непрекъснато да се повишава качеството на предлаганите услуги и оперативната дейност. Успехът често зависи от по-глобална визия, по-качествено изпълнение, иновативност и търговска ефективност.

Основна характеристика на компаниите в сферата на услугите е зависимост им от знанието на служителите им. Ето защо ключово е развитието на техните компетентност и ноу-хау, както и необходимостта от висока ангажираност, ефективни процеси за развитие и висока лична ефективност са ключови. Необходимоста от оползотворяване на капацитета също не бива да се подценява. Всички изброени дотук изисквания в съчетание с изискванията за по-кратки срокове на изпълнение, по-ниски цени, по-висока добавена стойност от страна на клиентите, както и високата конкурентност на пазара изправят компаниите пред все повече предизвикателства.

В тази среда на динамика и постоянно повишаващи се изисквания ние помагаме на нашите партньори да превърнат предизвикателствата във възможности за развитие.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения.

Освен с тях, можем да Ви бъдем полезни и с много други тематики, които ще откриете структурирани според желаните от Вас ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители. Всяко решение ще бъде персонализирано за Вашите специфични нужди след запознаване с работния Ви процес и организационна култура.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ нa компании в сферата на услугите, приложили нашите решения за справяне с различни работни предизвикателства.

Бизнес финанси за нефинансисти

Celemi “Apples & Oranges” е бизнес симулация, чрез която участниците ще осъзнаят как ежедневните им решения влияят върху финансовите резултати, ще анализират ключови показатели на представянето и ще търсят възможни подобрения. В резултат се постига споделено разбиране как техният бизнес създава печалба и пазарна стойност.

повече

Бизнес проблематика

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 2)

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 2)

„Добре – ще си кажете – имаме програми за развитие, както за новопостъпили, така и за дългогодишни служители. Как да ги развиваме правилно?“

прочетете

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 1)

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 1)

В последните дни на старата година, голяма част от нас започват да си правят равносметка за изминалите месеци, предизвикателствата и казусите, с които се сблъскахме, и целите, които да си поставим за предстоящата 2022 г.

прочетете

ОСНОВНИ УМЕНИЯ В ПРЕГОВОРИТЕ? BATNA, WATNA, ZOPA?... OПA! (ЧАСТ 2)

ОСНОВНИ УМЕНИЯ В ПРЕГОВОРИТЕ? BATNA, WATNA, ZOPA?... OПA! (ЧАСТ 2)

Планували сте от преди месец среща с вицепрезидента на Ваш потенциален А+ клиент. А колко усилия Ви отне това. Леле! Само който не е опитвал да влезе при вицепрезидент от този калибър, не би Ви разбрал. И ето го шанса...

прочетете