Индустрии

Услуги

Бързото развитие в последните години в сферата на услугите доведоха до необходимостта непрекъснато да се повишава качеството на предлаганите услуги и оперативната дейност. Успехът често зависи от по-глобална визия, по-качествено изпълнение, иновативност и търговска ефективност.

Основна характеристика на компаниите в сферата на услугите е зависимост им от знанието на служителите им. Ето защо ключово е развитието на техните компетентност и ноу-хау, както и необходимостта от висока ангажираност, ефективни процеси за развитие и висока лична ефективност са ключови. Необходимоста от оползотворяване на капацитета също не бива да се подценява. Всички изброени дотук изисквания в съчетание с изискванията за по-кратки срокове на изпълнение, по-ниски цени, по-висока добавена стойност от страна на клиентите, както и високата конкурентност на пазара изправят компаниите пред все повече предизвикателства.

В тази среда на динамика и постоянно повишаващи се изисквания ние помагаме на нашите партньори да превърнат предизвикателствата във възможности за развитие.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения.

Освен с тях, можем да Ви бъдем полезни и с много други тематики, които ще откриете структурирани според желаните от Вас ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители. Всяко решение ще бъде персонализирано за Вашите специфични нужди след запознаване с работния Ви процес и организационна култура.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ нa компании в сферата на услугите, приложили нашите решения за справяне с различни работни предизвикателства.

Бизнес финанси за нефинансисти

Celemi “Apples & Oranges” е бизнес симулация, чрез която участниците ще осъзнаят как ежедневните им решения влияят върху финансовите резултати, ще анализират ключови показатели на представянето и ще търсят възможни подобрения. В резултат се постига споделено разбиране как техният бизнес създава печалба и пазарна стойност.

повече

Бизнес проблематика

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Повече от всякога хората имат нужда да вярват, че са част от организация, която мисли за здравето и благополучието на служителите си не само на хартия, а преди всичко на практика.

прочетете

ДАВАНЕ НА ПОХВАЛИ

ДАВАНЕ НА ПОХВАЛИ

Даването и получаването на обратна връзка е част от живота ни, особено в работен контекст, когато се изисква да се постигат резултати. От стоя страна похвалите са важни за мотивацията и ангажираността на служителите.

прочетете

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

Бизнесът се променя и то с много динамични темпове, а това носи със себе си нови предизвикателства пред компаниите. Запознайте се с най-актуалните HR тенденции, които да очакваме през 2019 година.

прочетете