„CELEMI Sales Endeavour™ ще помогне на Вашия екип да увеличи продажбите, да подобри коефициентите на превръщане и да намали времето до затваряне на сделка”

 

CELEMI Sales Endeavour™ е вълнуваща комбинация от интерактивна учебна симулация и реални търговски практики. Тя дава шанс на професионалистите в сферата на бизнес продажбите да работят методично и структурирано върху реални възможности за сделка в една силно ангажираща и конкурентна среда.

По време на симулацията участниците трябва да си проправят път през предизвикателни възможности за продажби, изпълнени с рискове, неочаквани препятствия, информатори на конкуренцията, скрити планове, променящи се организации, изменящи се потребителски предпочитания, неразумни очаквания, силна конкуренция и колебливост от страна на клиентите. С други думи — истинският живот!

В края на програмата участниците ще си тръгнат както с напълно завършен план за продажба за един от техните потенциални клиенти, така и с необходимите умения и разбиране, които са им нужни, за да печелят повече сделки занапред. Най- хубавото е, че процесът може да бъде повторен за всеки реален клиент!

CELEMI Sales Endeavour™ спестява ценно време и ресурси на търговците, като им помага да разсъждават стратегически за клиентите и конкурентите, избирайки само най-продуктивните и печеливши възможности за продажба.

Компас за успешни бизнес продажби.

Ключови резултати

CELEMI Sales Endeavour™ подобрява уменията на специалистите по бизнес продажби да:

 • Приоритизират възможностите за продажба, на база шансовете за успех и стойността, която носят за организацията;
 • Провеждат търговски срещи с фокус върху нуждите и предизвикателствата на клиента;
 • Задават ефективни и смислени въпроси по време на търговска среща;
 • Изграждат и поддържат отношения с настоящи и потенциални клиенти;
 • Разработват стратегии и тактики спрямо конкурентите;
 • Идентифицират хората, които взимат или влияят на решенията;
 • Следват фокусиран план за затваряне на сделката.

Програмата е изключително гъвкава и позволява лесно адаптиране към разнообразни търговски ситуации. Наличието на допълнителни упражнения позволява на водещия консултант да настрои програмата към специфичните нужди на всяка аудитория. Допълнителните упражнения включват техники за затваряне на продажбата, умения за задаване на въпроси, ролева игра за провеждане на търговска среща, както и техники за определяне на хората, вземащи решението за покупка.

В резултат от участието си в тази конкурентна симулация ще научите как да:

 • Разработите добре структуриран план за продажба, който спестява време и пари, и подобрява шансовете Ви за успех;
 • Постигнете отличимост от конкурентите, не само с това, което продавате, но и с това как го продавате;
 • Накарате скоростта и времето да работят изцяло за Вас, при една конкурентна търговска кампания;
 • Останете фокусирани върху бизнеса на Вашите клиенти и техните специфични предизвикателства;
 • Определите правилния купувач и правилното време за продажба при потенциалния клиент.

За кого е предназначена програмата

Всяка организация с търговски процес, характеризиращ се с:

 • Голям брой хора, влияещи и участващи в решението за покупка;
 • Продажби фокусирани върху стойността, а не върху цената;
 • Продажби на цялостни решения.

И тези, които имат нужда от:

 • Структуриран търговски подход;
 • Стандартизиран търговски процес;
 • Синхронизиране на търговските подходи, послания и продуктови кампании;
 • Засилване на сътрудничеството между търговците и подкрепящите ги отдели.

Какво казват клиентите

“Сега осъзнах, че предходните ни търговски обучения са били твърде фокусирани върху нашия продукт. Sales Endeavour беше различно преживяване. Частта с управление на взаимоотношенията истински ме обогати, а формата на симулацията сработи прекрасно.”

- Вицепрезидент Маркетинг, Международна консултантска компания

“Sales Endeavour ни показа важността на структуриран и добре обмислен търговски процес. Всички участници си тръгнаха от семинара с богат набор от подходи и методи, които могат да бъдат веднага използвани, за да подобрят търговската ни прецизност. Дълбоко провокиращо и полезно!”

- Мениджър Човешки ресурси, CNH (Fiat Group)

“Служителите ни истински се наслаждаваха на симулационния подход към обучението, както и на енергията на водещия. Sales Endeavour обнови гледната ни точка относно търговската функция и ни помогна да подобрим търговските ни усилия в следващото тримесечие.”

- Victoria Michaelidou, HR Мениджър, Easy-Forex

Факти

Учебни материали
Бизнес игра, основана на реален казус.

Брой участници
Между 10 и 25 участника в сесия, групирани в отбори от 3-5 човека.

Участници
Служители участващи в търговския процес като: търговски представители, търговски мениджъри, търговски сътрудници.

Продължителност
2 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Celemi

Езици
Български, Английски

Полезни материали

Брошура "Celemi Sales Endeavour™" (Български) разгледайте
Общо представяне "Celemi Sales Endeavour™" (Български) разгледайте
Brochure "Celemi Sales Endeavour™" (English) разгледайте
Overview "Celemi Sales Endeavour™" (English) разгледайте