Способността да не позволявате на ежедневното напрежение да вземе превес

 

Ключови резултати

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 

 • Защо възниква стресът?;
 • Разбиране на различните типове стрес;
 • Способността да се разпознаят предпоставките за стрес с цел превенция;
 • Умение за разпознаване на сигналите, които ни показват, че нивата на стрес са преминали допустимите норми;
 • Техники за контрол върху стреса в ежедневието;
 • Разпознаване на различните фази на стрес;
 • Умение за избягване на „лъжливи“ антистресори като алкохол, тютюнопушене, преяждане и пр.

Какво всъщност може да прави дадено събитие стресиращо? Трудно е да се даде еднозначен отговор на този въпрос. Много от житейските стресори не могат да бъдат разпознати лесно. Стрес може да възникне и от промени, които разглеждаме като положителни – например назначаване на нова работа или дори създаване на семейство. Разбира се стресиращи могат да бъдат и такива обикновени всекидневни неприятности като изслушване на недоволен началник или чакане на дълга опашка в супермаркета.

Обучението по „Управление на стреса“ се фокусира върху разбирането на различните стресори, разпознаването на ключови симптоми, преминаване на здравословните нива на стрес и дава на участниците конкретни практически техники за контрол.

Бизнес приложение

 • Подобряване на работния климат в компанията;
 • Повишаване на ефективността на организацията;
 • Намаляване на напрежението на работното място;
 • Подобряване на екипната среда;
 • Намаляване на текучеството на персонала;
 • Подобряване на имиджа на работодателя;
 • Намаляване на отсъствията на служителите по повод болнични и допълнителен отпуск.

За кого е предназначена програмата

Този тренинг е подходящ за:

 • Служители в организацията, които работят в екип;
 • Екипни лидери;
 • Ръководители от всички нива;
 • Проектни мениджъри;
 • Търговски представители.

Ключови термини в програмата

 • Какво е стрес?
 • Основни видове стрес;
 • Реакции при стрес;
 • Стресори;
 • Техники за справяне с преживяване на стрес;
 • Стрес и здраве;
 • Пътища към спокоен живот.

 

„Стресът не се предизвиква от това, което ни се случва, а от това как го възприемаме.“

Факти

Формат
Поведенчески тренинг, ролеви игри, практически предизвикателства

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой: 15 участници

Продължителност
2 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands