УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 • Регистрацията се счита за валидна при направено плащане към Ин Йор Хендс ООД.

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНЕ

 • Обявените такси в уеб сайта на програмата са окончателни и не подлежат на промяна.
 • В цените на обученията са включени обяд и кафе паузи, както и сертификат за участие.
 • Плащането трябва да бъде извършено в срок от 7 работни дни от датата на издаване на проформа фактурата.
 • Плащането се извършва само по банков път.

 

НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИСЪСТВИЕ

 • При невъзможност за участие, регистрираният участник е длъжен се свърже с организатора (Ин Йор Хендс ООД) не по-късно от 10 работни дни преди датата на провеждане на обучението. Участникът може да предостави регистрацията си за участие на друг участник.

 

ОТЛАГАНЕ ИЛИ ОТМЯНА

 • В случай, че има основания и причини обучението да бъде отложено и/или отменено организаторът следва да уведоми своевременно участниците.
 • Организаторът е длъжен да предостави нова дата за провеждане на отложеното или отменено обучение.
 • В случай, че обучението не може да бъде проведено изобщо, организаторът е длъжен да изплати таксите за участие на отделните участници в срок от 30 работни дни след датата на отмяна на обучението. Възстановените суми трябва да бъдат в размер от 100% от събраните такси за участие.

 

ЗАМЯНА НА ЛЕКТОР

 • Поради независещи от организатора събития е възможно консултант да не може да присъства на датата, избрана от организатора. В този случай организаторът се задължава да намери друг консултант, който да замести отсъстващия.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Организаторът не поема отговорност при възникнали имуществени и/или неимуществени вреди и наранявания на някой от участниците в провежданите обучения, организирани от него (Ин Йор Хендс ООД).
 • Всеки участник стриктно трябва да пази личните си вещи по време на провеждане на обучението. Организаторът не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Всички останали детайли се уреждат от Общите условия и Политиката за поверителност, посочени на сайта на Ин Йор Хендс.
 • Организаторът си запазва правото да въвежда промени в настоящите условия, като се задължава в срок от 3 работни дни да публикува новите/изменените условия в посочения по-горе уебсайт.