Способността да предавате знание и да помагате за развитието на хората

 

„Кажи ми и ще забравя.

Покажи ми и ще запомня.

Въвлечи ме и ще разбера.“

Китайска поговорка

Ключови резултати

Участниците ще придобият нови умения/знания или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Какво представлява съвременното обучение?
 • Как учат възрастните хора;
 • Какви елементи включва добре балансираното обучение?
 • Умения за разпознаване на различните стилове на учене;
 • Техники за задържане на наученото;
 • Способност за разработване на цялостни обучителни решения;
 • Умения за привличане на внимание и управление на аудиторията.

Бизнес приложение

 • Подобряване на колективното знание в организацията;
 • Повишаване на ефективността на работа посредством споделяне на добри практики и вътрешни обучения;
 • Подсилване на методите за развитие на човешкия капитал на организацията;
 • Оптимизиране на разходите за обучение на служителите;
 • Уеднаквяване на разбирането и начина на работа в компанията.

За кого е предназначена програмата

Този тренинг е подходящ за:

 • Служители в организацията, които обучават колеги;
 • Екипни лидери;
 • Ръководители от всички нива;

Ключови термини в програмата

 • Тренинг;
 • Стилове на учене;
 • Цикъл на Колб;
 • Групова динамика;
 • Техники за управление на аудитория;
 • Ролеви игри;
 • Модерационни карти.

Факти

Формат
Поведенчески тренинг, ролеви игри, практически предизвикателства, видео заснемане.

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Подължителност
до 3 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands