2криейт

2криейт е българска уеб дизайн компания, която оперира в международен план. С повече от 10 години опит и над 100 служители, 2кеиейт работи по проекти с разнородна насоченост - интернет търговия, уеб апликация, трафик портал, корпоративен уебсайт, блог, малък сайт.