“Всяка вечер на път за вкъщи минавам покрай две денонощни магазинчета и понякога пазарувам от тях. Веднъж продавачът в единия магазин не особено любезно ме посъветва да си чета цените. Възможно е той отдавна вече да не работи там, но това мен не ме интересува. Просто вече не пазарувам от там. Аз създавам лични отношения с тези хора, които ми засвидетелстват уважение и внимание. И ако съм свободен да избирам (а когато имам пари и възможност да ги харча както сам преценя, съм свободен), аз ще работя с тези, които ме уважават.“

Това обучение се фокусира върху създаването и имплементирането на система за управление на качеството на обслужване. Участниците работят по практически казуси за управление на цялостния процес, който е насочен към подобряване на клиентската удовлетвореност.

С активната подкрепа на водещия консултант всеки участник ще има възможност да определи целите и измерителите по отношение на качеството и да разбере основните елементи от подготовката, наставничеството и контрола на служителите.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Дефиниране на бизнес целите по отношение на качеството на обслужване;
 • Определяне на измерители за бизнес целите;
 • Калибриране на средата в съответствие с поставените цели;
 • Обучение и наставничество на служителите;
 • Контрол и обратна връзка за изпълнението.

 

Като краен резултат от програмата компанията постига:

 • Структуриран процес за управление на качеството на обслужване
 • По-високи нива на клиентска удовлетвореност
 • Увеличаване на ефективността на продажбите

Бизнес приложение

 • При нужда от структуриране на процесите по обслужване на клиенти;
 • За повишаване на ефективността на продажбите;
 • При необходимост от повишаване на клиентската удовлетвореност;
 • При нужда от привличане на нови клиенти.

За кого е предназначена програмата

Този бизнес семинар е подходящ за:

 • Мениджъри на търговски екипи
 • Регионални търговски директори
 • Мениджъри „Бизнес развитие“
 • Тийм лидери в контактни центрове
 • Ръководители на функционални отдели

Ключови термини в програмата

 • Качество на обслужване и клиентска удовлетвореност
 • Измерители на качеството на обслужване
 • Взаимовръзка между елементите в процеса на управление на качеството на обслужване

Факти

Формат
Бизнес семинар
Ученето става в резултат от личния опит на участниците „тук и сега” в разглежданите модули.
Участниците обсъждат казуси от управлението на процесите по качество на обслужване
Участниците си тръгват от обучението с ясна концепция за разработване и внедряване на система за управление на качеството на обслужване

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой: 15 участници

Продължителност 
1 ден

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Celemi

Полезни материали

Брошура "Управление на качеството на обслужване" разгледайте