Луи Драйфус Къмпани

Основана през 1851г., Луи Драйфус Къмпани e една от известните компании в агрокултурната иднустрия с богато портфолио и добре създадена верига, която обгрижва всички дейности, от отглеждане до дистрибуция. Днес компанията оперира в повече от 100 държави и наема над 22 000 служители.