Обединена Млечна Компания

Обединена млечна компания АД е водеща компания в млекопреработвателния бранш. Функционира от 1959 г. с насоченост млекосъбиране, традиционна и модерна търговия с млечни продукти. Производител е на млечните продукти с марките „Верея“, „Фибела“,  „Русалка“ и „Ханско“. През 2006 г. компанията оперира с 27 производствени бази и има 13 000 служители.