продажби

Същността на продажбите се променя в синхрон с промяната в нуждите и навиците на потребителите. Лесният достъп до информация и големият избор на алтернативи създават нужда от професионален, консултативен, ориентиран към специфичните нужди на клиента подход в процеса на продажба. Профилът на нискообразования, талантлив търговец във все повече индустрии отстъпва пред високообразования, професионален търговец. За да гарантират наличието на професионални търговски компетенции в своите търговски екипи, компаниите трябва да направят стъпки за интегриране на системен подход на обучение, защото талантът вече не е достатъчен.

Разделили сме обучителните си програми в три основни насоки: Умения за продажби към бизнес клиенти (B2B), към крайни клиенти (В2С), и умения за управление на търговските екипи.

Изберете един от трите основни фокуса, върху който ви е нужно да работите с вашите търговци и търговски мениджъри, за да видите списък с тематичните ни обучения, които можем да ви предложим. Ако не намирате това, което търсите, просто се свържете с нас, за да разработим индивидуално решение за вашите специфични нужди.

Управление на търговски екипи

Този групов тренинг използва практически казуси, ролеви игри, екипни и индивидуални работни сесии с фокус върху изграждане на умения за цялостно управление на търговски екипи. Участниците преминават през теми като планиране, ефективна комуникация, решаване на проблеми в екипа, управление на ресурсите и ангажираност.

повече

Ритейл мениджмънт

Програмата се фокусира върху подобрението на резултата от ритейл продажбите. Обучението предлага запознаване с финансовите и процесните коефициенти, както и специфичните за индустрията ключови показатели за представяне на бизнеса. Участниците се научават да приоритизират задачите си в полза на цялостния успех на организацията.

повече

Бизнес проблематика

Нарастващата сила на доставчиците – скритото предизвикателство на 2021 година

Нарастващата сила на доставчиците – скритото предизвикателство на 2021 година

Подписаните договори нямат същата стойност както преди Ковид пандемията. Забрани, изисквания и международната обстановка се променят всеки ден, което прави логични решения днес, да изглеждат нелогични утре.

прочетете

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Поставяйте си добре формулирани търговски цели

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Поставяйте си добре формулирани търговски цели

Целеполагането изостря вниманието ви, дава ви посока и ви прави много по-способни да постигате това, за което мечтаете, вместо да го гледате отстрани.

прочетете

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Анализирайте пазара, конкурентите и клиентите (Част II)

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Анализирайте пазара, конкурентите и клиентите (Част II)

В тази част ще ви запознаем с PEST анализа - следващия надежден инструмент от поредицата ни за анализ на пазара, клиентите и конкуренцията ви.

прочетете