"Клиентите виждат това, което е ОТПРЕД."

 

Когато говорим за банка, нейните резултати се постигат от химията между клиенти и служители.

Най-важното предизвикателство за управителя на клона е да развие както нематериални, така и материални активи на банката и да осигури дългосрочната рентабилност.

"Превърнете уменията на служителите в инструменти и процеси, които принадлежат на банката."

Всеки клон е малък и стабилен в началото, но пазарът се разраства бързо. Успехът зависи от способността на мениджърския екип да развива клона бързо и последователно.

 

Екипите трябва да:

 • Използват мъдро ресурсите чрез наблюдаване на баланса и ключовите резултати на изпълнението;
 • Спечелят като превърнат компетенциите на служителите в инструменти и процеси на компанията;
 • Изградят солидна корпоративна култура;
 • Привлекат правилните служители, да повишат техните компетенции и да ги задържат;
 • Спечелят желания тип клиенти и тяхната лоялност;
 • Предотвратят кражбата на ключови служители и клиенти от конкуренти;
 • Генерират парични потоци и печалба.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ

Участниците се научават да:

 • Таргетират по-ефективно клиентите;
 • Управляват клиентския микс и хората, за да подобряват дългосрочно химията, продуктивността и печалбата;
 • Откриват баланса между краткосрочните цели и успешното дългосрочно планиране;
 • Оценяват по какъв начин работното място и кариерното развитие се вписват в цялостната корпоративна стратегия.

ЗНАНИЯ

 • Икономика на банков клон;
 • Процеси за създаване на стойност;
 • Въздействие върху удовлетвореността на клиентите;
 • Операционен мениджмънт;
 • Как малките промени в операциите могат значително да променят резултатите и да увеличат нетната печалба;
 • Как бизнесът генерира печалба днес и как може да генерира печалба в бъдеще;
 • Конкуренция на пазара и предпочитания на клиентите - "Как клиентите избират своята банка?";
 • Удовлетворяване на клиентското търсене чрез развиване на ПРАВИЛНА стратегия с изключителни услуги.

Работейки заедно, участниците повишават своето разбиране за комплексния характер на финансови взаимоотношения между отделите. И в този процес те разбират какво е необходимо, за да спечелят, както и как да въвеждат новите си умения и идеи в реалността.

КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ

 • Пазарен дял
 • Оползотворяване на капацитета
 • Растеж на материалните и нематериалните активи
 • Доходност;
 • Имидж на бранда и репутация;
 • Развитие на компетенциите;
 • Потенциал за развитие на хората;
 • Подбор и задържане;
 • Химия в екипа;
 • Оперативно планиране;
 • Подобрения в оборудването и процесите.

КАКВО КАЗВАТ УЧАСТНИЦИТЕ

„Отнема години, за да придобиеш знания за добър управител на клон. Отнема дори десетилетия, за да разбереш важността и ролята на управителя на клона. Симулацията позволява на участниците да разберат ролята на управителя на клона само за няколко дни...”

Мениджър на клон - Водеща банка в Полша

 

„Никога не съм имал възможност да видя представянето си "отгоре". Участвайки в симулацията, аз имах възможност да контролирам всички процеси и тяхното значение за крайния резултат на нашия бранш. По време на симулацията участниците могат да видят как те създават стойност, въпреки че си мислят, че това е извън обхвата им.“

Мениджър на клон, Алианц Банк България

 

„Един от семинарите с най-голяма добавена стойност за моите служители. Симулацията ги постави в реалните всекидневни обстоятелства и предизвикателства. Участниците трябва да изградят своя клон, който да отговаря на изискванията на техните клиенти и в същото време да създават стойност.“

Директор банкиране на дребно, водеща банка в Румъния

ФАКТИ

Материали
Настолна бизнес симулация

Брой участници
4 конкуриращи се екипа. 8-16 участници в екип.

Участници
Всеки мениджър или служител, който има влияние върху решенията за продажби и дистрибуция, корпоративното позициониране, продуктовото портфолио или покупките на стоки:

 • Мениджъри на клонове
 • Дистрибутори на банкови продукти;
 • Служители с висок потенциал.

Необходимо време
2-2.5 дни, които отоварят на 5 години работа.