Общинска Банка

Общинска Банка АД  е учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка. Днес банката разполага с 54 финансови центрове и 34 изнесени работни места в 25 области и 53 населени места в страната.