"ОТКРИЙТЕ това, което те търсят - КУПЕТЕ това, което искате те да купят от Вас"

 

Превърнете Вашите планове и стратегии в ясни и ефективни продуктови тактики, които ще генерират рентабилен растеж.

Четири компании се състезават за клиенти в изключително конкурентна и бързопроменяща се пазарна среда. Участниците в симулацията влизат в ролята на управленски екипи, които се конкурират на база продукти, асортимент и цена. Те трябва да вземат правилните решения, които ще задоволят нуждите на клиента и ще осигурят желаната печалба.

Екипите управляват стратегически, оперативни и финансови променливи, за да оптимизират разходите и да завладеят по-голям пазарен дял.

Екипите трябва да вземат трудни решения:

 • С каква стока да се заредят магазините?
 • В колко пазарни сегмента да участват – във всички или само в избрани?
 • Дълбочина или широчина на продуктовия асортимент?
 • Какво количество стоки да се закупят?
 • Фокус върху отделни цени или потребителска кошница?

Разполагайки с пазарна информация как клиeнтите взимат решение, екипите ще изградят продуктови визия, стратегия и тактика. Екипите ще имат възможност да разберат, как взетите от тях решения влияят върху избрания сегмент от потребители и върху финансовите показатели. Ще бъдат разгледани крайните резултати от други възможни управленски решения.

Ключови резултати

 • Разбиране на ползите от подхода за управление на продуктовата категория.
 • Разбиране, как да приложите основните концепции за управление на продуктовата
 • категория във вашия бизнес.
 • Фокусиране върху клиента — как съвместно с търговците на дребно да се извлече полза от
 • информацията за потребителските навици.
 • Изготвяне на убедителни планове и тактики за управление на продуктовите категории.
 • Задълбочено разбиране на процеса на управление на продуктова категория.
 • Източници на информация и приложението им в разработването на потребителска и продуктова стратегия.
 • Избиране на правилни тактики за имплементация на избраната потребителска и продуктова стратегия с цел постигане на максимална печалба.
 • Разбиране на главните фактори за растеж в избрана продуктова категория.
 • Най-добри практики в прилагането и управлението на продуктовите категории с цел максимална възвръщаемост на направените инвестиции.

Основни теми

 • Привличане на желани клиенти
 • Нужди, ценности и предпочитания на клиентите
 • Сегментация на клиентите
 • Сегментация и йерархия на решенията
 • Дефиниране на продуктовите сегменти
 • Развитие и прилагане на йерархия на решенията по отношение на купувачите в избраната продуктова категория
 • Разбиране на продуктовите категории и тяхното влияние върху търговците на дребно и доставчиците

Визия и стратегии

 • Какво е визия на продуктовата категория
 • Как да изградим убедителна визия на продуктовата категория, която да е уникална и завладяваща
 • Какво представляват стратегиите за продуктова категория
 • Развитие и тестване на стратегии за продуктова категория

Тактики

 • Набор от тактики за продуктова категория
 • Избор на тактики, чрез които да се осъществи избраната стратегия за продуктова категория
 • Разграничаване на тактиките според вида на магазина
 • Разбиране на пречките при реализирането на плана и на начините за преодоляването им.

За кого е предназначена програмата

Всеки мениджър или служител, който взема решения за продажби, дистрибуция, фирмено позициониране, асортимент на предлаганите продукти и закупуването на стоки в това число:

 • Мениджър "Продуктови категории"
 • Мениджър "Потребителско поведение"
 • Мениджър "Развитие на клиенти"
 • Мениджър "Мърчандайзинг"
 • Мениджър "Планиране на асортимент"
 • Анализатор "Продуктови категории"
 • Маркетинг мениджър
 • Бранд мениджър
 • Мениджър "Бизнес развитие"
 • Мениджър "Покупки"

Факти

Материали
Бизнес симулация, базирана на борд.

Брой на участниците
От 8-16 участници, разпределени в 4 екипа.

Участници
Мениджъри и други служители, които вземат решения.

Продължителност на симулацията
1,5 дни (пресъздават се 5 години от дейността на компанията)

Полезни материали

Брошура "Category Management" (Български) разгледайте
Успешна история: "Засилване на корпоративната култура в Ритейл компания" (Български) разгледайте
Успешна история: "Разработване и въвеждане на стандарти за любезно обслужване" (Български) разгледайте