“Вдъхновете хората в екипа си да прилагат бизнес концепции, 
които ще помогнат за реализацията на вашата бизнес стратегия — и то бързо”

 

Успехът е движеща се мишена. Как обединявате всичките си хора около Вашата стратегия на пазар, който се променя твърде бързо?

В бизнес симулацията Celemi Enterprise™ шест компании участват в конкуренция помежду си за клиентите на един силно динамичен пазар. Участниците влизат в ролята на мениджърски екип, управлявайки дейностите: Маркетинг и продажби; Бизнес развитие и Продуктово портфолио; Планиране и доставки; Финанси и контрол. Основното им предизвикателство е да създадат и успешно да реализират стратегия, с която да спечелят желания пазар.

Екипите се впускат в бизнес приключение, обещаващо много рискове, но и възможности за печалби, изискващо от тях да останат изцяло фокусирани върху целта и да мислят стратегически, за да успеят.

Celemi Enterprise предизвиква участниците да се справят в несигурна среда, балансирайки краткосрочните резултати с постигането на дългосрочна стойност. Екипите трябва да:

 • изберат пазарен сегмент;
 • сегментират и продават на желаните клиенти;
 • удовлетворят нуждите на клиентите, развивайки атрактивно и рентабилно продуктово портфолио;
 • доставят качествено услугите/продуктите, възползвайки се максимално от хората и процесите в организацията;
 • създадат силна и устойчива марка;
 • следят внимателно краткосрочните и дългосрочни финансови резултати.

Останете начело в един променящ се свят.

Водещият консултант използва софтуер, с помощта на който прави детайлни годишни анализи и сравнява представянето на екипите по широк набор от показатели. Това провокира задълбочена дискусия, силно свързана с реалното бизнес ежедневие на участниците.

В края на симулацията се провежда приложна сесия, в която участниците превеждат новите знания в техния бизнес контекст. Така се гарантира, че симулацията ще се превърне в устойчиво и полезно бизнес знание.

Ключови резултати

 • Посредством лесен за възприемане начин, участниците получават споделено разбиране за цялостната бизнес ситуация, в която се намира компанията;
 • Симулацията предлага концептуален модел относно това как работи бизнеса ни, кои са приоритетите ни и как да го развиваме успешно.
 • Насърчава хората да обследват и определят кои са елементите носещи стойност за бизнеса и какъв е ефекта им върху организацията;
 • Помага на участниците да открият къде има потенциал за подобрения и как те лично могат да допринесат за изпълнението на стратегията, чрез ролята която имат в организацията;
 • Вдъхновява хората да пожелаят да направят промяна.

За кого е предназначена програмата

 • Висш и среден мениджмънт на големи компании, предлагащи продукти и услуги на конкурентен пазар. Симулацията ще им помогне бързо да построят или подложат на критичен анализ фирмената стратегия към пазара;
 • Ключови служители, които ще изградят споделено разбиране за голямата картина на бизнеса, както и как могат да допринесат; 
 • Мениджъри отговорни за обучението и развитието в компанията, могат да използват симулацията като практически инструмент за интерактивно обучение и/или комуникиране на фирмената стратегия до всички в компанията.

Ключови концепции

Привличане на правилните клиенти:

 • Клиентски нужди, ценности и предпочитания
 • Сегментация на пазара

Разумно използване на ресурсите:

 • Материални и нематериални ресурси
 • Управление на знанието
 • Стойност за акционерите
 • Финансови показатели, добри и лоши разходи

Приоритизиране на база правилна информация:

 • Жизнен цикъл на продукта
 • Пазарни прогнози
 • Балансирани карти с показатели
 • Уплътняване на капацитета
 • Анализ на представянето

Запазване на конкурентноспособността:

 • Стойност за клиентите
 • Цени и продуктово портфолио
 • Позициониране и брандинг
 • Оперативна ефективност
 • “Червени и сини океани”
 • Пазарни анализи

Какво казват клиентите

“Enterprise разясни и подсили нашето послание относно стратегическите ни приоритети. Формата на симулацията наистина успя да ангажира участниците и провокира много интересни дискусии.”

– Президент и Главен изпълнителен директор, BE Group

“Това е най-интерактивното обучение, на което някога съм присъствал изобщо. Ключовите послания са подсилени с практически примери, които всеки участник може да види и почувства.”

– Кол-център мениджър, отдел “Обслужване на клиенти”, Česká pojišťovna

“За да победиш конкуренцията на променящ се пазар, трябва да имаш способността и гъвкавостта, които са нужни за бързото прилагане в действие на избраната стратегия. Ние успешно използвахме симулацията Enterprise, за да подобрим тези компетенции в нашия екип.”

– Маркетинг директор, Actavis

Факти

Материали
Настолна бизнес симулация. Софтуер за бизнес анализи.

Брой участници 
4-6 конкуриращи се екипа, 12-30 участника общо. Възможност за паралелно протичане на няколко семинара.

Участници
Висш и среден мениджмънт, таланти и всички ангажирани с маркетинг, продажби, бизнес и финансови анализи и
отговорности.

Продължителност
2 дни, симулиращи 7 години оперативна дейност.

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Celemi

Езици
Български, Английски

Полезни материали

Брoшура "Celemi Enterprise™" (Български) разгледайте
Общо представяне "Celemi Enterprise™" (Български) разгледайте
Успешна история: "Задълбочено разбиране на корпоративната стратегия" - Технологична и производствена компания (Български) разгледайте
Успешна история: "Комуникиране на продукт и на стратегия" - Автомобилна компания (Български) разгледайте
Overview "Celemi Enterprise™" (English) разгледайте
Brochure "Celemi Enterprise™" (English) разгледайте

Видео