Сибанк

Сибанк е динамично развиваща се търговска банка с над 20-годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови  и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването ѝ. От 2007 г. Сибанк ЕАД е част от белгийската банково-застрахователна група КВС.