Когато поставяме цели…
Когато управляваме екип…
Когато даваме обратна връзка…
Когато работим в екип…
Когато обслужваме клиенти…
Когато работим с бизнес партньори…
…ние комуникираме.
Звучи лесно, а лесно ли е наистина?

Какво прави компаниите истински успешни? Факторите, които определят успеха на един бизнес, несъмнено са много, но изследванията фокусират вниманието ни върху един изключително важен – комуникацията в организацията!

Според съвременни проучвания до 70% от организационната ефективност се определя от качеството на комуникацията в компанията. Поведенческият тренинг „КОМУНИКАЦИЯ“ се фокусира върху основни принципи за повишаване на личната ефективност в комуникацията. Участниците работят по бизнес казуси, свързани с изграждането на модели за ефективна комуникация между екипите в компанията и в организацията като цяло.

Ключови резултати

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишният си опит в следните направления:

 

 • Комуникация, ориентирана към резултати;
 • Бариери и филтри за ефективно протичане на комуникацията;
 • Личностни типове и стилове на комуникация;
 • Активно слушане;
 • Разбираема и въздействаща комуникация;
 • Даване на обратна връзка;
 • Справяне с емоциите в комуникацията;
 • Адекватно използване на различните канали за комуникация.

 

Бизнес приложение

 • Изграждане на резултатно ориентирана култура в компанията;
 • Ефективно протичане на комуникацията между различните организационни нива;
 • Постигане на по-добър контрол върху комуникацията с хората около Вас;
 • Ефективно управление на информацията;
 • Неутрализиране на негативните аспекти в комуникацията.

За кого е предназначена програмата

Този бизнес семинар е подходящ за служители в организацията, които работят в екип, тийм лидери и ръководители от различни нива, проектни мениджъри, търговски представители, мениджъри ключови клиенти, новосформирани екипи и дистанционно работещи екипи.

Ключови термини в програмата

 • Филтри и бариери при комуникация;
 • Активно слушане;
 • Обратна връзка;
 • Управление на впечатления;
 • Събиране на обективна информация;
 • Хоризонтални и вертикални потоци на комуникация в организацията;
 • Избор на подходящи канали за комуникация;
 • Формални и неформални комуникационни мрежи.

Факти

Формат
Бизнес семинар
Групов тренинг с практически казуси, ролеви игри, екипни и индивидуални работни сесии.

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност
до 2 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands

Полезни материали

Успешна история: "Подобряване на комуникацията" в Производствена компания разгледайте
Успешна история: "Формиране на продуктивни взаимоотношения в Solvay Sodi" (Български) разгледайте