Българска Стопанска Камара

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) – е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. Камарата работи активно по актуални проблеми на икономиката като провокира обществена дискусия по съответните теми и предлага възможни решения.