Ключови резултати

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Какво представлява промяната;
 • Видове промяна;
 • Етапи на внедряване на организационната промяна;
 • Модел на осъществяване на организационната промяна;
 • Техники за управление на съпротиви;
 • Тактики за управление на резистентност към промяна;
 • Стъпки за ефективно внедряване на организационната промяна.

Бизнес приложение

 • Ефективно и ефикасно внедряване на промяна;
 • Създаване на адаптивност към организационната среда с цел адекватен отговор на изискванията на бизнес средата;
 • Подобряване на желаните резултати;
 • Оптимизиране на ресурси и процеси, свързани с внедряване на промяната;
 • Следване на модела на промяната, което води до минимизиране на сътресенията вътре в организацията.

Ключови термини

 • Организационна промяна;
 • Модел на ефективното внедряване на промяната;
 • „Подводни камъни“, свързани с промяната;
 • Въздействие върху нагласата към промяната.

За кого е предназначена програмата

Този бизнес семинар е подходящ за служители в организацията, които ръководят екип, тийм лидери и ръководители от различни нива, проектни мениджъри и мениджъри ключови клиенти.

Факти

Формат
Групово обучение с мениджърски фокус, много практически казуси, екипни и индивидуални сесии.

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност
1 ден

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands

 

От In Your Hands препоръчваме темата да се комбинира с обучението „Справяне с промяната“.