Аутсорс Партнърс Интерешънал

Американската компания "Аутсорс партнърс интернешънъл" е специализирана във финансовото и счетоводното обслужване. Клиенти на "Аутсорс партнърс" в световен мащаб са най-разнообразни компании от сферата на услугите, различни производства, търговски вериги, от високите технологии, енергетиката и организации с нестопанска цел.