Ключови резултати

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 

 • Какво представлява промяната;
 • Каква е ролята на възприятието/нагласата, която имаме/създаваме спрямо промяната;
 • Какви са етапите, през които преминава всеки от нас по време на промяна;
 • Конкретни техники за управление на собственото преживяване на промяна;
 • Разбиране и управление на емоционалната верига на преживяване на промяна;
 • Съзнаване и използване на кръговете на влияние с цел по-лесно справяне с промяната;
 • Водещ модел за управление на процеса на промяна.

Бизнес приложение

 • По-гладко преминаване през процеса на организационна промяна;
 • Минимизиране на негативните нагласи, свързани с внедряване на промяната;
 • Скъсяване на периода за адаптация на служителите;
 • Оптимизация на екипното представяне;
 • Подобряване на екипната атмосфера.

Ключови термини

 • Промяна – положителни и отрицателни аспекти;
 • Преживяване на промяна;
 • Техники за справяне с промяна;
 • Етапи на емоционално справяне с промяна;
 • Въздействие върху собствените нагласи към промяна.

За кого е предназначена програмата

Този бизнес семинар е подходящ за всички служители в организацията, тийм лидери и ръководители от различни нива, супервайзори, специалисти, проектни мениджъри, търговски представители, мениджъри ключови клиенти, новосформирани екипи, дистанционно работещи екипи.

Факти

Формат
Поведенчески тренинг с фокус върху практическото справяне с промяна.

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност
1 ден

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands