Цялостни решения

Ориентация на компанията към клиента

Да казвате, че сте ориентирани към клиента не означава, че сте ориентирани към клиента... действията ви трябва да го доказват!

 

„Ориентация на компанията към клиента“ е дългосрочен процес, фокусиран върху изграждането на устойчива култура на поставяне на клиента на първо място от всички служители независимо от функцията, която изпълняват и йерархичното им ниво в организацията.

Нашето разбиране е, че една организация е истински ориентирана към клиента само когато гледната точка на клиента е водеща при вземането на решения в компанията, при структурирането на процесите на работа и в поведенията, които се насърчават в цялата организация.

Програмата цели всеки мениджър и служител в компанията:

  • Да осъзнае ролята си в създаването на най-добро преживяване на клиента в целия процес на работа;
  • Да поема лична отговорност чрез своите действия за резултата, който доставя на клиентите;
  • Да може да анализира и вижда какво е нужно да се подобри, да поема отговорност да го подобри и да действа проактивно винаги, когато е нужно нещо да се подобри, в интерес на клиента и бизнеса на компанията.

Ние вярваме, че ориентацията към клиента е въпрос както на личен избор, така и на организационно изискване. Ние ви помагаме да постигнете и двете като:

(1) Разберем бизнеса и ситуацията ви;

(2) Определим заедно как изглежда „Успеха“;

(3) Адаптираме процеса и съдържанието;

(4) Подкрепим мениджърите ви да управляват устойчиво процеса;

(5) Ви обучим.

Програмата следва системния модел и международно лицензирания инструментариум за промяна на организационната култура на партньорите ни от Eagle’s Flight, Канада. 

Повече информация за програмата прочетете в прикачената по-долу брошура!

Полезни материали

Брошура "Ориентация на компанията към клиента" (Български) разгледайте
Брошура "Customer Centricity in action" (English) разгледайте

Бизнес проблематика

Когато търговското представяне се провали… Какво да предприемем?

Когато търговското представяне се провали… Какво да предприемем?

Невинаги пропуските са на най-очевидните места в организацията. Понякога трябва да се вгледате в дълбочина.

прочетете

Тайният инструмент на успешните търговци в B2B продажбите

Тайният инструмент на успешните търговци в B2B продажбите

Много често срещана грешка при търговците е, че говорят предимно за представянето на продукта си, а игнорират нещо много по-ценно за клиента – ефекта, който покупката ще окаже върху бизнеса му.

прочетете