Тева Фарма ЕАД

След като Актавис беше придобита от Тева Фармасютикълс през 2016 г., компанията в България вече работи с името и брандовата идентичност на Тева. Teva Pharmaceuticals разработва и произвежда лекарства повече от 120 години. Наред с утвърденото присъствие в областта на генеричните лекарства, компанията разполага със значителна изследователска и оперативна дейност, подкрепяща нарастващото портфолио от иновативни лекарства и биофармацевтични продукти. В България Тева е най-голямата фармацевтична компания по отношение на производствен капацитет, продажби в опаковки и брой служители.