Откритието на Д-р Томас Рей™

Разгадайте уликите и постигнете оптимални резултати, развивайки и използвайки ефективно своите коучинг умения при даване на обратна връзка.

Бизнес предизвикателството

Далновидните мениджъри ясно осъзнават, че резултатите, които отчитат, са следствие от работата на хората в техните екипи. Колкото по-ангажирани и продуктивни са те, и колкото повече могат да постигнат сами, без да е нужно мениджърът да ги напътства на всяка стъпка, толкова по-високи ще са резултатите. Често обаче, в желанието си по-бързо да се приключи с дадена работна задача, мениджърите допускат една и съща грешка – да казват и показват на хората им как да свършат работата, вместо да ги провокират сами да достигнат до правилния начин. Така се постига скорост, но се губи дъгосрочната устойчивост на резултата, защото при следващото предизвикателство, служителите отново ще очакват готово решение от своя мениджър.

За това е изключително важно всеки мениджър да развие умението си да дава регулярна обратна връзка на своите служители, но не просто казвайки им какво и как да правят по-добре, а чрез коучинг подход да ги подкрепя, насочва и стимулира те сами да достигнат до по-доброто решение. Това ще насърчи служителите да разгърнат потенциала си, да усъвършенстват мотивирано своите компетенции, проактивно да решават проблеми и да вземат самостоятелно „разумни“ бизнес решения. Така те неминуемо ще увеличат добавената стойност, която доставят на компанията, и частност - на своя мениджър.

Ключови резултати

„Откритието на Д-р Томас Рей“ ™ дава възможност практически да се тренира даването на обратна връзка чрез коучинг методи. Програмата демонстрира как ефективното използване на коучинг подход от мениджърите може да насочи поведенията и културата в организацията в желана посока.

Вие ще се научите как:

  • Да прилагате коучинг подход при даването на ефективна обратна връзка;

  • Да изграждате силни взаимоотношения между лидера и членовете на екипа, което да доведе до подобрено представяне на всеки отделен индивид;

  • Да използвате принципите на екипността при даване и получаване на обратна връзка и коучинг;

  • Да поощрите задържането и прилагането на нови умения;

  • Да прилагате C.O.A.C.H. принципите, практикувайки ги няколкократно по време на четирите кръга в преживяването, подобрявайки уменията си след всяко ново използване.

Преживяването за участниците

През 1934 г., д-р Томас Рей, световно признат археолог, изравя безценно откритие: Подовата мозайка от атриума на двореца на император Тиберий. Подозирайки, че и някои престъпни групи са в търсене на това откритие, д-р Рей запазва постижението си в тайна, кодирайки всяко парче от мозайката със секретен код. След това изпраща на своя асистент в отделни пратки различните елементи на мозайката. В последното си съобщение към него му пише, че щом се завърне от своето пътуване ще му разкрие и самия код, за да сглобят заедно мозайката. За съжаление, Д-р Рей изчезва безследно и никога не се прибира обратно, а тайната на кода остава наразгадана. Вече в настоящето, с Вашия екип ще приемете предизвикателството да разбиете кода на д-р Рей и на база уликите, да пресъздадете оригиналния вид на мозайката от пода на атриума на император Тиберий.

Факти

Продължителност
3 часа

Брой участници
Минимален брой: 8 участници
Максимален брой: 20 участници

Програмата е подходяща за:
Функционални и матрични екипи
Мениджъри от всички йерархични нива

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Eagle's Flight

Полезни материали

Брошура " Откритието на д-р Томас Рей"™ (Български) разгледайте
Brochure "The discovery of Dr. Thomas Rae"™ (English) разгледайте