„Предизвикайте хората да мислят като собственици на бизнеса –
така техните бъдещи решения ще бъдат базирани на солидна бизнес логика”

 

Участниците сформират новия мениджърски екип на A&O АД – утвърдена компания, която се сблъсква със сериозни предизвикателства. Компанията губи пазарен дял, а изискванията от страна на клиенти и доставчици нарастват. A&O АД има нужда от нова, дисциплинирана финансова стратегия.

 Участниците се учат да контролират паричния поток, да правят подобрения в използването на ресурсите и да измерват резултата от решенията си в баланса и отчета за приходи и разходи.

 Без значение от предходния си опит, участниците могат да придобият или да надградят уменията си да:

 • четат и интерпретират финансови отчети;
 • разпознават критичните елементи, които влияят върху рентабилността;
 • анализират финансови коефициенти и ключови показатели на представянето, на чиято база да определят фирмените приоритети.

Участниците ще разберат причинно-следствените връзки, които обуславят финансовите отчети и ще развият бизнес усет, който ще напътства техните бъдещи решения в ежедневната работа.

Ключови резултати

Компаниите биха могли да използват Celemi Apples & Orange™ с цел:

 • създаване на общоприета визия за организацията и предизвикателствата пред нея;
 • изграждане на споделено фундаментално разбиране за финансовите и мениджърските концепции;
 • комуникиране на ключови послания по време на организационни промени;

 

Участниците, преминали през Celemi Apples & Oranges™, печелят от;

 • разбиране как техния бизнес създава печалба днес и какво е необходимо, за да генерира печалба и в бъдеще;
 • осъзнаване как ежедневните им решения влияят върху финансите и стратегията на компанията;
 • непрекъснато идентифициране на подобрения в бизнес операциитe.

Ключови концепции

Celemi Apples & Oranges™ се предлага в четири различни бизнес версии: Производство, Производство – Продажби, Ритейл и Услуги.

Ключови концепции – версия „Производство“

 • Бизнес финанси (KPI, баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток и оборотен капитал)
 • Двигатели на бизнес стойност
 • Икономия от мащаба
 • Услуги с добавена стойност
 • Оперативна ефективност
 • Непрекъснати подобрения

Ключови концепции - версия „Производство – Продажби“

 • Бизнес финанси (KPI, баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток и оборотен капитал)
 • Двигатели на бизнес стойност
 • Икономия от мащаба
 • Услуги с добавена стойност

Ключови концепции – версия “Услуги“

 • Бизнес финанси (KPI, баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток и оборотен капитал)
 • Двигатели на бизнес стойност
 • Капацитет на персонала
 • Ефективност при доставката на услуга
 • Взаимозаменяемост на персонала
 • Материални и нематериали активи
 • Пазарна стойност

Ключови концепции – версия “Ритейл“

 • Бизнес финанси (KPI, баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток и оборотен капитал)
 • Двигатели на бизнес стойност
 • Пазарно сегментиране и профилиране
 • Удовлетвореност на клиентите
 • Управление на ресурсите

 Какво казват клиентите

“Всеки мисли като собственик на бизнеса. Това означава, че от сега нататък решенията в компанията ще бъдат базирани на солидна бизнес логика, което ще подобри финансовата картина много по-бързо.”

Консултант, Principal Financial Group

 

“Celemi Apples & Oranges™ надмина нашите очаквания. Предоставя не само солидна основа, но създава ентусиазъм и въвлича хората. Това са важни компоненти от нашата програма за развитие.”

Мениджър Човешки ресурси, Volvo Bus Corporation

 

“Като резултат от бизнес симулацията на Celemi в една от нашите фабрики успяхме да реализираме потенциални подобрения на стойност един милион паунда.”

Мениджър, GlaxoSmithKline

Факти

Учебни материали 
Настолна бизнес симулация.

Брой участници
От 4 до 200 участници, групирани в екипи по четирима. Един водещ консултант на всеки 25-30 човека.

Участници
Служители на всички нива.

Продължителност
6-8 часа, отговарящи на 3 симулирани бизнес години

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Celemi

Езици
Български, Английски

Полезни материали

Брошура "Celemi Apples and Oranges™" (Български) разгледайте
Общо представяне „Celemi Apples and Oranges™”- версия „Услуги“ (Български) разгледайте
Успешна история: "Умни бизнес решения на ниво служители в отдел "Производство" - Производствена компания (Български) разгледайте
Успешна история: "Уеднаквяване на гледната точка на банковия мениджмънт" - Водеща банка (Български) разгледайте
Успешна история: "Създаване на стойност за акционерите" - Производствена компания (Български) разгледайте
Успешна история: "Подобряване на бизнес резултатите в труден за компанията период" в Телекомуникационна компания (Български) разгледайте
Brochure "Celemi Apples and Oranges™" (English) разгледайте
Overview „Celemi Apples and Oranges™”- Retail (English) разгледайте
Overview „Celemi Apples and Oranges™” - Manufacturing-Sales (English) разгледайте
Overview „Celemi Apples and Oranges™” - Manufacturing (English) разгледайте

Видео