„Предизвикайте хората да мислят като собственици на бизнеса –
така техните бъдещи решения ще бъдат базирани на солидна бизнес логика”

 

Участниците сформират новия мениджърски екип на A&O АД – утвърдена компания, която се сблъсква със сериозни предизвикателства. Компанията губи пазарен дял, а изискванията от страна на клиенти и доставчици нарастват. A&O АД има нужда от нова, дисциплинирана финансова стратегия.

 Участниците се учат да контролират паричния поток, да правят подобрения в използването на ресурсите и да измерват резултата от решенията си в баланса и отчета за приходи и разходи.

 Без значение от предходния си опит, участниците могат да придобият или да надградят уменията си да:

 • четат и интерпретират финансови отчети;
 • разпознават критичните елементи, които влияят върху рентабилността;
 • анализират финансови коефициенти и ключови показатели на представянето, на чиято база да определят фирмените приоритети.

Участниците ще разберат причинно-следствените връзки, които обуславят финансовите отчети и ще развият бизнес усет, който ще напътства техните бъдещи решения в ежедневната работа.

Ключови резултати

Компаниите биха могли да използват Celemi Apples & Orange™ с цел:

 • създаване на общоприета визия за организацията и предизвикателствата пред нея;
 • изграждане на споделено фундаментално разбиране за финансовите и мениджърските концепции;
 • комуникиране на ключови послания по време на организационни промени;

 

Участниците, преминали през Celemi Apples & Oranges™, печелят от;

 • разбиране как техния бизнес създава печалба днес и какво е необходимо, за да генерира печалба и в бъдеще;
 • осъзнаване как ежедневните им решения влияят върху финансите и стратегията на компанията;
 • непрекъснато идентифициране на подобрения в бизнес операциитe.

Ключови концепции

Celemi Apples & Oranges™ се предлага в четири различни бизнес версии: Производство, Производство – Продажби, Ритейл и Услуги.

Ключови концепции – версия „Производство“

 • Бизнес финанси (KPI, баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток и оборотен капитал)
 • Двигатели на бизнес стойност
 • Икономия от мащаба
 • Услуги с добавена стойност
 • Оперативна ефективност
 • Непрекъснати подобрения

Ключови концепции - версия „Производство – Продажби“

 • Бизнес финанси (KPI, баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток и оборотен капитал)
 • Двигатели на бизнес стойност
 • Икономия от мащаба
 • Услуги с добавена стойност

Ключови концепции – версия “Услуги“

 • Бизнес финанси (KPI, баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток и оборотен капитал)
 • Двигатели на бизнес стойност
 • Капацитет на персонала
 • Ефективност при доставката на услуга
 • Взаимозаменяемост на персонала
 • Материални и нематериали активи
 • Пазарна стойност

Ключови концепции – версия “Ритейл“

 • Бизнес финанси (KPI, баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток и оборотен капитал)
 • Двигатели на бизнес стойност
 • Пазарно сегментиране и профилиране
 • Удовлетвореност на клиентите
 • Управление на ресурсите

 Какво казват клиентите

“Всеки мисли като собственик на бизнеса. Това означава, че от сега нататък решенията в компанията ще бъдат базирани на солидна бизнес логика, което ще подобри финансовата картина много по-бързо.”

Консултант, Principal Financial Group

 

“Celemi Apples & Oranges™ надмина нашите очаквания. Предоставя не само солидна основа, но създава ентусиазъм и въвлича хората. Това са важни компоненти от нашата програма за развитие.”

Мениджър Човешки ресурси, Volvo Bus Corporation

 

“Като резултат от бизнес симулацията на Celemi в една от нашите фабрики успяхме да реализираме потенциални подобрения на стойност един милион паунда.”

Мениджър, GlaxoSmithKline

"Полезно ми беше да демистифицираме сложни финансови термини и да видя как лесни решения могат да подобрят здравословното финансово състояние на един бизнес."  

                     Бизнес партньор Човешки ресурси


"Метода на учене чрез симулация ме впечатли най-много. Доста задачи по счетоводство ми се е налагало да решавам, за да получа подобни знания."  

                     Продуктов мениджър Международни пазари


"Впечатли ме достъпният език за нефинансисти и онагледяването на бизнес процесите. Семинарът беше полезен за мен, защото ми даде една нова гледна точка при взимане на мениджърски решения."    
                   

Директор Човешки ресурси

 

Факти

Учебни материали 
Настолна бизнес симулация.

Брой участници
От 4 до 200 участници, групирани в екипи по четирима. Един водещ консултант на всеки 25-30 човека.

Участници
Служители на всички нива.

Продължителност
6-8 часа, отговарящи на 3 симулирани бизнес години

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Celemi

Езици
Български, Английски

Полезни материали

Брошура "Celemi Apples and Oranges™" (Български) разгледайте
Общо представяне „Celemi Apples and Oranges™”- версия „Услуги“ (Български) разгледайте
Успешна история: "Умни бизнес решения на ниво служители в отдел "Производство" - Производствена компания (Български) разгледайте
Успешна история: "Уеднаквяване на гледната точка на банковия мениджмънт" - Водеща банка (Български) разгледайте
Успешна история: "Създаване на стойност за акционерите" - Производствена компания (Български) разгледайте
Успешна история: "Подобряване на бизнес резултатите в труден за компанията период" в Телекомуникационна компания (Български) разгледайте
Brochure "Celemi Apples and Oranges™" (English) разгледайте
Overview „Celemi Apples and Oranges™”- Retail (English) разгледайте
Overview „Celemi Apples and Oranges™” - Manufacturing-Sales (English) разгледайте
Overview „Celemi Apples and Oranges™” - Manufacturing (English) разгледайте

Видео