Неофарм България

Мисията на Неофарм е да създава превъзходни продукти, които предлагат терапевтични ползи, съществено подобряващи живота на потребителите при медицински състояния, за които липсват или съществуват незадоволителни решения. До момента компанията е разработила 35 оригинални продукта, като в процес на разработка са още няколко нови продукта.