Съветът на мраморната звезда™

Начинът, по който постигаме резултатите, 
е също толкова важен, колкото и самите резултати.

Бизнес предизвикателството

Изграждането на дълготрайни и продуктивни взаимоотношения в бизнеса в контекста на корпоративната култура може да бъде ежедневно предизвикателство. Вие сте се ангажирали да доставите определени резултати и трябва да го направите по устойчив начин и в синхрон с корпоративните ценности. Не е лесно. Натискът да постигнете резултатите може да повлияе негативно върху начина, по който се държите и комуникирате с останалите, а качеството на работните отношения има директно влияние върху продуктивността. “Съвета на Мраморната Звезда” ни предизвиква да постигнем устойчив резултат и на двете сцени: печалба и професионализъм, защото начинът, по който постигаме резултатите, е също толкова важен, колкото самите резултати.

Ключови резултати

Вие ще се научите как:

  • да изграждате дълготрайни и продуктивни отношения вътре и извън компанията, които спомагат за постигане на обещаните резултати;
  • да демонстрирате лидерско отношение основано на ценности, независимо къде се намирате в корпоративната йерархия
  • да се фокусирате върху дългосрочно устойчивия успех и пазарната стойност на репутацията;
  • да осъзнаете, че Вашите намерения могат да бъдат неразбрани, и че това как другите Ви възприемат може да повлияе на резултатите;
  • да подобрите Вашите умения за преговори, като идентифицирате и елиминирате слабостите и се фокусирате върху силните си страни;
  • да се убедите, че постигането на резултати е тясно свързано с изградената от Вас корпоративната култура и активното демонстриране на фирмените ценности.

Преживяването за участниците

Това тематично и силно интерактивно преживяване се развива в двора на Крал Артур и Ви изправя пред древно предизвикателство — да създавате устойчиви взаимоотношения и да доставяте печалби, демонстрирайки силни морални ценности. Вие няма да заслужите място в “Съвета на Мраморната Звезда”, ако се справите само с едното направление. Допълнително ще бъдете затруднени от кратки крайни срокове, променящи се обстоятелства и агресивна конкуренция. Готови ли сте за предизвикателството? Почукайте на вратата на “Съвета на Мраморната Звезда” и разберете какво Ви очаква там!

Факти

Продължителност
8 часа

Брой участници
От минимум 9 до максимум 72 участници
Екипи -  от 2 до 6 участници

Програмата е подходяща за:
Функционални и матрични екипи на всички нива
Идеална за провеждане по време на конференции и обучения

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Eagle's Flight

Полезни материали

Брошура "Съветът на мраморната звезда™" (Български) разгледайте
Brochure "Council of the Marble Star™" (English) разгледайте
Успешна история: "Подобряване на комуникацията" в Производствена компания разгледайте