Експедиция Кенгуру™

Успехът в един конкурентен пазар 
изисква целенасочен план и системна работа.

Бизнес предизвикателството

Пазарът е изпълнен с препятствия: настървена конкуренция, повишаващи се клиентски очаквания, информационни смущения. В същото време, възможностите изникват навсякъде, стига да можем да ги разпознаем и да направим нужното, за да ги уловим. Ако обаче не сме готови за динамична промяна в плана или не разполагаме с адекватна информация, не я разбираме или не знаем как да я използваме, то със сигурност ще пропуснем шанса си. А замисляли ли сме се дали притежаваме системите и процесите за контрол и проследяване, които да ни позволят да настройваме нашата стратегия и план за действие спрямо промените, които настъпват? Ако отговорът е „Не“, то как тогава очакваме ефективно да оценяваме информацията, да планираме действия и да ги изпълняваме успешно, така че да използваме всички появили се възможности? Това е още по-сложно начинание, когато сме подложени под напрежение от кратки крайни срокове и високо заложени цели. Открийте ефекта на гъвкавото планиране и ефективното изпълнение, работейки в екип и конкурирайки се с останалите в австралийската пустош.

Ключови резултати

Вие ще се научите как:

  • да идентифицирате всички възможности и да оценявате техния потенциал;
  • да бъдете винаги готови да въвеждате промени, водещи до максимизиране на появили се възможности и позволяващи Ви да се движите един ход пред конкурентите Ви;
  • да комуникирате ефективно в екипа, за да постигнете консенсус около целите в динамична среда;
  • да разпознавате качествената информация, която да допринесе за по-високи резултати;
  • да решавате бързо проблеми, да създавате план за извънредни ситуации и да преследвате успешно целта си в променяща се среда;
  • да структурирате и адаптирате системите си за събиране и обработване на информация и да определяте правилните моменти и места за извършване на контрол на желания устойчив напредък;
  • да използвате нагласата си за победа, овладявайки убеждения и действия, които ви пречат да променяте гъвкаво начина си на работа, за да извличате изключителни резултати от всяка появила се възможност.

Преживяването за участниците

 “Експедиция Кенгуру” е свят на възможности и заплахи, не много по-различен от Вашата пазарна действителност. Влизайки в ролята на австралийски фермери, Вие и Вашият екип ще прекосите необятната австралийска пустош, трупайки стока и богатства, които да доставите на ежегодното „Кралско Изложение”. За съжаление, Вие не сте единствените впуснали се в това предизвикателство. Освен с естествените рискове, като разбойници и диви животни, Вие ще се борите и със свирепа конкуренция в лицето на другите екипи, изключително краткото време и ограничените възможности за придвижване. По време на това силно вълнуващо екипно приключение, ще разберете как да разпознавате и извличате ползи от всяка появила се възможност, как да използвате пълноценно информацията и как да развиете нагласа, ориентирана към резултати. Когато се завърнете на работното си място, незабавно ще установите, че Ви е много по-лесно да определяте приоритети, да оценявате информация и да избирате най-продуктивните пътища към целта. Това ще ви гарантира по-малко стрес, по-висока ефективност и оптимални резултати.

Факти

Продължителност
4 - 8 часа

Брой участници
От минимум 6 до максимум 200 участници
Екипи -  от 4-5 участници

Програмата е подходяща за:
Функционални и матрични екипи на всички нива
Идеална за провеждане по време на конференции и обучения

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Eagle's Flight

Полезни материали

Брошура "Експедиция Кенгуру™" (Български) разгледайте
Brochure "Expedition Outback™" (English) разгледайте