„Прецизно таргетиране и планиране на продажбите“ е изключително практически насочен работен семинар, в рамките на който участниците учат, обсъждат, анализират и тренират ключовите умения нужни им да подготвят добре продажбения процес. 

Програмата се базира на разбирането, че успехът на бизнес продажбите в голяма степен се гради на добрата подготовка и правилния подход към пазара и клиентите. Участниците се фокусират върху елементите водещи до максимизиране на ефективността в продажбите, така че с минимални усилия да постигат максимални резултати. 

В програмата участниците работят върху:

 • техники и инструменти за анализ на пазара; 
 • създаване на sweеt spot матрица на клиентите; 
 • изготвяне на фокусирани послания;
 • анализ на конкуренцията;
 • начини за постигане на отличимост в очите на клиентите;
 • анализ на процеса за покупка при клиента и напасването му с процеса по продажба;
 • дефиниране на ключови „болки“ при клиента;
 • ефективни методи за ефективно осъществяване на първи контакт. 

За кого е предназначена програмата:

 • Търговци, ангажирани с продажби към бизнес клиенти (В2В);
 • Мениджъри на В2В търговски екипи от ниско и средно йерархично ниво;
 • Регионални търговски мениджъри;
 • Новоназначени търговци на бизнес услуги.

Факти

Формат
Практически работен семинар с търговски фокус, практически казуси, екипни и индивидуални работни сесии.

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност
2 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands