Целеви групи

Организация

Организацията, като обединяващ елемент на всички - мениджъри, търговци, експерти и таланти - е важно да притежава редица характеристики, които да ѝ помагат в развитието. От организацията ние очакваме да се държи като един организъм, да се движи синергично в една посока, да бъде един силен екип от екипи, в който комуникацията тече бързо и води до резултати, поведенията на всички в нея да показват еднозначно, че ценностите  и целите й са приети и споделени.

Същевременно изграждането и развитието на определена стратегия и визия, конкурентно предимство, процеси също е от изключителна важност, както за позицията на компанията на пазара, така и за привличане и задържане на ключовите хора. Съществува и рискът нашите служители да не са ангажирани към целите на организацията или да разбират по различен начин нейните стратегически приоритети. Ако не изясним тези подводни камъни или не разберем къде по пътя на развитието на нашата организация се намираме, то ставаме лесна плячка за конкуренцията.

В In Your Hands разполагаме с инструменти, чрез които можем да съдействаме за: определяне на настоящо и желано ниво на организационна култура, споделеност и разбиране комуникиране и насърчаване на желани поведения, трансформация на вътрешноорганизационната култура, развитие и внедряване на корпоративна стратегия и конкурентно предимство, усъвършенстване на процеси.

Изберете по-долу бутона с конкретната област на развитие, в която желаете да инвестирате и вижте препоръчаните решения.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ нa компании, приложили нашите решения за справяне с различни организационни предизвикателства.

Култура на Многообразие и Приобщаване

Култура на Многообразие и Приобщаване е целодневна програма насочена към изграждане на нагласи и поведения на всички нива в компанията към отворено отношение към различията, търсене на синергия от тях и създане на среда в организацията, в която всички да се чувстват ценени и приети.

повече

Бизнес проблематика

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Повече от всякога хората имат нужда да вярват, че са част от организация, която мисли за здравето и благополучието на служителите си не само на хартия, а преди всичко на практика.

прочетете

Служителите в магазините не се усмихват – народопсихология или грешен подход?

Служителите в магазините не се усмихват – народопсихология или грешен подход?

„Защо не се усмихват? Защо не поздравяват? Защо обсъждат клиенти? Защо изглежда, че си вършат работят без желание? … Това са толкова логични неща! Може би е нещо свързано с народопсихологията!“ Клиентите ни се обръщат към нас с подобни коментари, когато става дума за подобряване на обслужването в магазина.

прочетете

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

Бизнесът се променя и то с много динамични темпове, а това носи със себе си нови предизвикателства пред компаниите. Запознайте се с най-актуалните HR тенденции, които да очакваме през 2019 година.

прочетете