Софарма Трейдинг

Софарма Трейдинг е българските компании с присъствие във фармацевтичния сектор. За предоставянето на висококачествени услуги в Софарма Трейдинг се грижат над 650 човека, които имат достъп до най-модерните технологии и световно ноу-хау. Разполагат със кладови бази в 4 ключови града – София, Пловдив, Варна и Велико Търново – и над 3000 клиенти.