Захарни заводи

Захарни заводи АД е частна българска компания от холдингов тип, основана през 1912 г. В групата Захарни заводи АД влизат няколко предприятия – заводи за производство на захар, захарни изделия, етилов алкохол и високопротеинови фуражи, печатница, собствен ТЕЦ и завод за ремонтно-механични услуги.