Алианц България Холдинг

Алианц България Холдинг е първата финансова група у нас, която предлага комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови услуги и лизинг, грижейки се за имуществото на своите клиенти, за тяхното здраве и живот, за техните мечти и стремления, за развитието на техния бизнес.