Ей Джи Кепитъл

Ей Джи Кепитъл АД е компания, специализирана в инвестиции, предоставяне на комплексни услуги в сектора на недвижимите имоти, финансови и аутсорсинг услуги. Стартира дейността си през 1993 г. в гр. Варна. Компанията оперира съвместно с водещите агенции за недвижими имоти и управление на бизнес имотите, както и с консултантски агенции, които чрез портфолиото си наемат близо 1000 души.