Макском

Макском ЕООД е създадена през 1996г. Компанията е един от най-големите производители на велосипеди в Източна Европа. Износът на продукти започва през 2001 г., а в последните години 95% от продукцията на дружеството намира своята реализация на чуждестранни пазари.

Макском:
„Партнираме си с In Your Hands в разработването и изпълнението на дългосрочната ни мениджърска академия, в която е включен целия ни висш управленски състав. Персоналният подход, голямата ангажираност на консултантите и надграждащите се тематики правят академията да е изключително високо оценена от всички участници. Използваните в някои от обученията лицензирани симулации, както и приложните сесии след всяка една от темите, позволяват на мениджърите ни да извлекат богат набор от полезни за ежедневието им практики и управленски инструменти.“ - Николай Бояджиев, Изпълнителен директор , Макском