Способността да управлявате дори и най-предизвикателната ситуация

 

„Не можем да решим проблемите като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали!“ - А.Айнщайн

 

 

Организация без конфликти – възможно ли е? А нужно ли е?

Този повеченчески тренинг започва с изясняване на основополагащия въпрос - наистина ли желаем отстраняване и избягване на всички конфликти в организацията? Полезна ли е абсолютната липса на противоречия? 

С други думи, обучението слага фокус не върху техниките, които ще ни гарантират липса на конфликти, а върху извличане на максимална полза от неизбежните предизвикателни ситуации.  

Стъпвайки върху тази идея, по време на тренинга на участниците се предлага възможност да погледнат с „нови очи“ на конфликтите, в които вземат участие, и да изпробват различни техники за постигане на продуктивен диалог дори в най-напрегнати моменти.

Ключови резултати

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Отчитане на предпоставките за възникване на конфликт;
 • Разпознаване на различните фази на конфликта;
 • Фокусиране на усилията в посока решение;
 • Налагане на контрол върху цялостната ситуация;
 • Справяне с предизвикателства, свързани с емоционалното преживяване;
 • Разпознаване и преодоляване на психологични защити; 
 • Стратегии на поведение по време на конфликт;
 • Техники за управление на конфликтни ситуации. 

Бизнес приложение

 • Използване на конфликтите като база за развитие;
 • Повишаване на продуктивността на организацията;
 • Подобряване на организационния климат;
 • Използване на индивидуалните опит и виждане за покачване на ефективността;
 • Канализиране на усилията в посока постигане на оптимални резултати;
 • Оптимизиране използването на персоналния капацитет на всеки служител;
 • Налагане на контрол върху предизвикателни партньори и ситуации.

За кого е предназначена програмата

Този тренинг е подходящ за всички служители в организацията, които работят в екип, тийм лидери и ръководители от различни нива, проектни мениджъри, търговски представители, мениджъри ключови клиенти. 

Ключови термини в програмата

 • Що е конфликт?
 • Психология на конфликта;
 • Психологически защити – видове и противодействие;
 • Нива на проявление на конфликта;
 • Формиране на печеливша стратегия;
 • Признаци за наличие на конфликт;
 • Принципи на ефективната междуличностна комуникация.

Факти

Формат
Поведенчески тренинг, ролеви игри, практически предизвикателства, видео заснемане

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност
2 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands

Полезни материали

Успешна история: "Управление на конфликтите" в Производствена компания разгледайте