Конфигурации™

Комуникирайте така, че посланието Ви винаги да бъде ясно разбрано.

Ключови резултати

Вие ще научите:

  • Кои са ключовите принципи на ефективната комуникация;
  • Как да предавате послание по ясен за отсрещната страна начин;
  • Как ясната комуникация в екипа е обща отговорност;
  • Кога и как обратната връзка подобрява индивидуалната и екипната продуктивност;
  • Как да изградите ефективен процес на комуникация, който да гарантира постигането на краен резултат, независещ от внезапни промени в средата.

 

Преживяването

"Конфигурации" е двучасово, силно ангажиращо преживяване, което в конкурентна среда предизвиква участниците да постигнат помежду си ясно разбиране колкото е възможно по-бързо и по-ефективно. Преживяването ще Ви предостави възможност да практикувате ключовите принципи на ефективната комуникация и обратната връзка и да осъзнаете реалната им стойност за постигнането на изключителна продуктивност и високи резултати. Структурираните дискусии ще Ви провокират да осмислите и споделите как да приложите тези принципи в реална работна среда, така че да превърнете новите знания в ефективни работни поведения.

Полезни материали

Брошура "Конфигурации™" (Български) разгледайте
Brochure "Configs™" (English) разгледайте