Цялостни решения

Strategic Business Academy - Top Management Fast Track

ДИРЕКТНО КЪМ ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Стратегическата бизнес академия е ускорена бизнес програма по МВА модел, специално разработена за нуждите на висшия и среден мениджмънт, като съчетава:

  • Световен ноу-хау - използваните инструменти в модулите са част от МВА програмите на водещи университети в цял свят и са използвани от над 50% от компаниите във Fortune 500;
  • Ускорено и практическо бизнес знание, поднесено по модерен и интерактивен формат, с включени бизнес и поведенчески симулации във всеки модул;
  • Международно признати бизнес сертификати и професионален Networking.

Академията следва процес, който гарантира, че съдържанието на всеки модул ще бъде силно ангажиращо, практически ориентирано и максимално близко до реалността на участниците.

Защо е нужна Академията?

Често се казва, че мениджърът, управляващ бизнес, е като часовникар грижещ се за сложен часовников механизъм, но... дали му е толкова лесно? Защото тъкмо сме му научили мястото на дадено зъбчато колело и то вече не е там или просто изглежда различно – пазара, клиентите и конкурентите ни се променят постоянно.

В такава среда, единствената гаранция за успех на компанията е ключовите мениджъри да надскочат функционалната си експертност и да видят голямата картина на бизнеса, лостовете и причинно-следствените връзки между всички елементи на часовниковия механизъм на компанията. Само така могат да вземат правилни стратегически и оперативни решения, водещи до синергия в усилията, и гарантиращи устойчив пазарен успех.

За какво е Академията?

Академията е ускорена програма, разработена по МВА модел и даваща на мениджърите нужните ключови перспективи към всички страни на бизнеса. Целта й е с практически инструменти и бизнес симулации да представи голямата картина на една компания и механизмите водещи я до успех. Така мениджърите ще знаят как да постигнат желаните конкурентни предимства, реализирайки пълния потенциал на организацията.

За какво НЕ е Академията?

Академията НЕ цели развитие на "меки" мениджърски умения като: даване на обратна връзка, делегиране, целеполагане, управление на конфликти в екипа и т.н. Ние сме убедени, че тези умения са не по-малко важни за успеха на всеки мениджър, но за тях имаме друго специализирано решение. Желанието ни в Strategic Business Academy е да дадем съвсем различна и много по-рядко засягана в мениджърските обучения перспектива, а именно как работи целия този сложен часовников механизъм, наречен компания, и как да постигнем синергия в неговото управление.

За кого е подходяща Академията?

Академията е подходяща за мениджъри от висшите и средните нива в йерархията на компании от почти всички сфери и независимо от големината на бизнеса им - Изпълнителни директори, Управители, Стратегически, Оперативни и Функционални Мениджъри. Това са хората, от чиито решения и взаимодействие с останалите в компанията зависи реалното изпълнение на стратегията и постигането на устойчиви конкурентни предимства. Fast Track форматът на Академията ще позволи на висшите мениджъри да анализират компанията си и да набележат области за подобрение, а на функционалните мениджъри от средно ниво - да влязат в обувките на стратегическия мениджмънт и да видят ясно ролята си в цялата картина, за да разберат как реално да доставят стойност чрез функцията, която управляват.

Програма на Академията:

Академията се състои от 6 системно надграждащи се модула, провеждащи се по един на месец в рамките на 6 месеца, и самостоятелна практическа работа между модулите:

  • Модул 1: "Мениджърски анализ на финансовите и бизнес показатели (KPIs)"
  • Модул 2: "Конкурентни предимства чрез динамична бизнес стратегия" 
  • Модул 3: "Лидерство, Организационна култура и Бизнес резултати" 
  • Модул 4: "Устойчиво развитие чрез управление на нематериалните активи"
  • Модул 5: "Доставяне на стойност от проектите за промяна"
  • Модул 6: "Тотално качество и организационна ефективност"

Между всеки от модулите участниците получават набор от допълнителни материали за самостоятелна работа, свързани както с придобиването на нови знания и умения по темата, така и с прилаганете на наученото в практиката им. Чрез различни работни казуси участниците биват предизвикани да намерят аналогиите и да анализират собствените си компании в контекста на темата на модула.

Искате да се включите?

Вижте кога стартира следващия мастър клас и се РЕГИСТРИРАЙТЕ  за участиеФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Нужна Ви е повече информация?

- В секцията ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ по-долу ще намерите брошура с подробна информация за съдържанието на модулите и водещите, както и интервюта с участници в предходните издания на Академията.

- Посетете СТРАНИЦАТА НА АКАДЕМИЯТА, за да получите повече информация за датата на стартиране на следващия мастър клас, цените и отстъпките за ранни и групови регистрации, и възможностите за стипендия!

- Заявете персонална среща с нас на имейл: SBAcademy@inyourhands.bg или на телефон: +359 884 279 370

Изживейте въздействието, което МОДЕРНО СЪЗДАДЕНОТО, ОТЛИЧНО проведеното и ПЪЛНОЦЕННО НАДГРАДЕНОТО обучение може да ВИ ДАДЕ.

Полезни материали

Брошура - Strategic Business Academy (Български) разгледайте
Snapshot brochure - Strategic Business Academy (English) разгледайте
Университети и МВА програми по света, използващи инструментите включени в Академията (Български) разгледайте

Бизнес проблематика

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГЛАСАТА ЗА РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ И ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА? (ЧАСТ 1)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГЛАСАТА ЗА РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ И ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА? (ЧАСТ 1)

Настройването на нашия мозък да мисли в продуктивна за нас посока, е първата стъпка към постигането на истински успех както в кариерата, така и в личния живот.

прочетете

ОБУЧЕНИЕТО В ХИБРИДНА СРЕДА: КАК ОНЛАЙН БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ СПОМАГАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?

ОБУЧЕНИЕТО В ХИБРИДНА СРЕДА: КАК ОНЛАЙН БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ СПОМАГАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?

В днешната динамична бизнес среда и хибридните условия на работа, необходимостта от разработване на ефективни програми за развитие на служителите, изисква комбинация от различни подходи и инструменти за обучение.

прочетете

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 2)

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 2)

„Добре – ще си кажете – имаме програми за развитие, както за новопостъпили, така и за дългогодишни служители. Как да ги развиваме правилно?“

прочетете