ЦБА

CBA е българска търговска верига в сектора на продажбите на бързооборотни стоки. Веригата работи с над 300 контрагенти, като това са предимно български производители. Има и над 200 продукта под собствена марка.